Poradna pro rodiče a pedagogy

Sluchové vnímání

V této kapitole se dozvíte, jak rozvíjet sluch dítěte, zaměřit jeho pozornost správným směrem a případně odhalit nějaký problém. Ten má pak totiž souvislost i s dalšími potížemi. Šeptejte si do ucha.

Sluchové vnímání

Sluchové vnímání je nedílnou součástí pochopení a porozumění řeči, respektive její zvukovérytmické stránky, a tím i porozumění obsahu sdělení.

Je součástí komunikace a podílí se na rozvoji myšlení.

Nemám na mysli sluch jako takový – tedy schopnost slyšení. Mluvím o schopnosti dítěte se zdravým sluchem vnímat a rozlišovat jednotlivé zvuky, hlásky, slabiky, slova, jejich drobné rozdíly, jejich rytmus a intonaci, zapamatovat si jejich obsah a přenést je do vlastního projevu – čtení či psaní.

Říká se, že už u maminky v bříšku reaguje ještě nenarozené děťátko na zvuky z okolí. Mámin hlas či příjemná hudba je zklidňuje, hluk či křik zase rozrušuje.

Vnímá ale zatím pouze sílu zvuků a jejich melodii či rytmus. Ještě i řadu měsíců po narození vnímá dítě slova pouze jako shluk zvuků, které pro něj nemají svým obsahem význam.

Teprve s vývojem řeči přibližně kolem jednoho roku začíná dítě rozlišovat lépe jednotlivá slova a napodobuje je. Stále ale vnímá slova a krátké věty jako celek.

Postupně učíme dítě je diferencovat – členit a rozlišovat, a to v útlém věku především pomocí říkadel. Dětské říkanky člení slova na slabiky, mají různý rytmus, intonaci.

Správný rozvoj sluchového vnímání je pro předškoláčky velmi důležitý a je dalším základním stavebním kamenem pro osvojení si dovednosti číst a psát.

Sluchové rozlišování (diferenciace)

Jedná se o schopnost sluchem rozpoznat:

 • zvukově podobné hlásky s-z, ž-š, b-p, g-k, v-f, a-o-e;
 • tvrdé a měkké slabiky di, ti, ni – dy, ty, ny;
 • pořadí písmen ve slově,
 • v předškolním věku alespoň první a poslední hlásku ve slově,
 • rozlišit dvě podobně znějící slova: liška – myška, Klára – pára, růže – může, pila – myla, šál – žár apod.

Jak procvičovat?

Typickou hrou pro sluchové rozlišování je řadě z vás dobře známý slovní fotbal, při kterém první hráč tzv. vykopne slovo (např. veverka) a další hráč musí rychle najít slovo, které začíná stejnou slabikou, kterou předchozí slovo končilo (veverka-Kamila-lavina-napekl atd.) Pro předškoláčky je však ještě hodně těžký, proto doporučuji začít mnohem jednoduššími, ale také mnohdy zábavnými hrami a úkoly. K většině z nich nepotřebujete žádné speciální pracovní materiály, ale běžné věci z domácnosti, nebo jen svoji pusu, dítě a čas.

 • Hádej, co to je? Dítěti zavážete oči a vydáváte zvuky známými předměty, které děti běžně můžou zaslechnout – cinkání sklenice, šustění igelitu, šplouchání vody, tleskání rukou. Dítě hádá. Menším dětem můžete nejprve zvuky předvést a spojit je i s očním kontaktem a dítě pak už jen vybírá z předvedených.
 • Ukryté tajemství. Do neprůhledných krabiček, prázdných plechovek nebo sklenic nasypeme různé materiály, které vydávají rozpoznatelné zvuky (rýži, písek, mince, ořechy,…). Dítě s jejich zvuky nejprve seznamujeme a necháme je do krabiček nahlédnout, až poté krabičky uzavřeme a dítě hádá, jaké tajemství je v krabičce ukryté.
 • Rozlišování hlásek. První učíme rozlišovat souhlásky a až poté samohlásky (a, e, i, o, u). Na kterou hlásku začíná slovo láska - páska, díra - víra, pes - les? Nebo dítěti vybereme dvojice hraček či předmětů, které začínají na stejné písmeno, smícháme je a dítě má za úkol je třídit a dvojice spojit (autíčko – alpa, vidlička – vláček, panenka - papír).
 • Rozlišování slabik. Dítě má kolem sebe naskládané vybrané hračky či předměty a dospělý mu zadává úkoly. Podej mi hračku, která začíná na me meč, papanenka, tatalíř.
 • Hry do čekárny – aby vám s dítětem lépe utekl čas v čekárnách, v dopravních prostředcích a dalších nudných situacích – stačí jen ukazovat na předměty, nebo říkat slova, a dítě bude hádat první písmeno, slabiku, určovat původ zvuku či rytmizovat, rozkládat nebo skládat slova na jednotlivé slabiky, hlásky. Zabaví se a bude si navíc rozvíjet sluchové vnímání. Obdobně se lze ve chvílích nudného čekání zaměřit na kteroukoli další stránku rozvoje dovedností.

Sluchová analýza (rozklad slov na hlásky, slabiky)

Aby dítě v budoucnu dokázalo psát podle diktátu, musí umět rozložit každé slovo, které slyší na jednotlivé hlásky - písmena, která pak zapisuje. To se ale děti učí až v první třídě a nemůžeme to chtít po předškolácích. U nich nám úplně postačí, když dokážou rozložit slova na jednotlivé slabiky.

Jak procvičovat?

 • Dítě slabikuje – mluví jako robot a dospělý mu stejným způsobem odpovídá. Lze doprovázet i vhodnými pohyby pro větší zábavnost. Cvičí se tím jak sluchová analýza, tak i syntéza. Po-dej-mi-to-au-tí-čko. Po-sta-ví-me-par-ko-vi-ště.

Sluchová syntéza (skládání slov z jednotlivých hlásek, slabik)

Dovednost čtení je přímo vázána na schopnost z jednotlivých písmen složit slovo, pochopit jeho význam a uvědomit si jak se správně čte - zní. V předškolním věku by děti ale ještě neměly číst a je nevhodné je to učit. Proto se sluchová syntéza trénuje ruku v ruce s analýzou a rytmizací.

Rytmizace

Tleskání spolu se slabikováním, rozlišování krátkých a dlouhých hlásek, rytmu řeči, to vše dítěti napomáhá rozvíjet nejen sluchové vnímání, ale i řadu dalších dovedností souvisejících úzce také s hudebním cítěním a průpravou.

Rytmus je přirozenou součástí života, odráží se v tlukotu srdce, ve střídání dechu, v pravidelnosti pohybů. Pomáhá dětem i při rozvoji hrubé motoriky a koordinaci pohybů.

Jak procvičovat?

 • Říkanky a písničky – přirozenou a zábavnou formou už od raného dětství je učení se říkadlům a jednoduchým písničkám ideálně spojeným s pohybem (Vařila myšička kašičku)
 • Napodobování – předvádíme rytmus, který dítě napodobuje – tleskáním, dupáním, pískáním a jinými zvuky.
 • Tanečky a pohyb (Čížečku, čížečku; Kolo, kolo mlýnský)

Velmi pěkně a rozsáhle má téma rytmizace zpracované na svých webových stránkách MŠ Smečno i s celou řadou básniček, říkadel, hádanek i logopedických říkanek. Vřele doporučuji. http://ms.smecno-mesto.cz/

Sluchová paměť

Většina úkolů, které bude děťátko na své cestě školou dostávat, bude podávána ústně. Dítě si je musí zapamatovat a orientovat se v nich. Lidská paměť se skládá z řady faktorů a jedním z nich je sluchová paměť – tedy schopnost zapamatovat, vybavit si a zopakovat to, co jsem slyšel.

Jak procvičovat?

 • Básničky a písničky nazpaměť – opakováním děti učíme krátké rytmické texty, které potom mohou přednést.
 • Tichá pošta – oblíbená hra na procvičení sluchové paměti.
 • Tanečky a pohyb (Čížečku, čížečku; Kolo, kolo mlýnský).

Co dělat, když se nedaří?

Problémy se sluchovým vnímáním nejčastěji pomůže odhalit až paní učitelka ve školce. Drobné obtíže lze odstranit pravidelným procvičováním, ale pokud bude mít vaše děťátko závažnější problémy s rytmizací, rozlišováním, sluchovou analýzou a syntézou a přitom bude mít sluch v pořádku, doporučuji objednat se k logopedovi. Přestože je jeho odbornost zaměřena především na rozvoj řeči, sluchové vnímání s ní úzce souvisí a logoped vám přesněji určí příčinu problémů a doporučí další správný postup.

Materiály a odkazy vhodné pro rozvoj sluchového vnímání:

http://www.uceni-v-pohode.cz/category/rozvoj-ditete/sluchove-vnimani/

http://www.eshop-rychle.cz/dyscentrum/eshop/0/3/5/449-Sluchove-vnimani

http://ms.smecno-mesto.cz/basnicky-a-rikadla/ms-1040/p1=1040

 

Mgr. Kateřina Motlová

psycholog
Oblastní metodik prevence, Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Olomouckého kraje

Všechny články z PORADNY jsme také zpracovali do podoby E-BOOKU ZDARMA, který si můžete stáhnout ve formátu PDF do svého počítače.

Chystáme se do 1. třídy

Příručka o školní zralosti pro pedagogy i rodiče

Stáhněte si zdarma
Kreativní pracovní listy a omalovánky