Poradna pro rodiče a pedagogy

Matematická představivost

V této kapitole se dozvíte, jak s dětmi vytvářet jejich představy o matematice. Jak vnímat množství, menší, větší, základní počítání.

Matematická představivost

Vážené maminky a tatínci, máte rádi matiku? Mnozí z vás jistě odpovíte ano, ale věřte nebo nevěřte, bude nás většina, která se trošku zašklebí a rezolutně pronese NE!

Často pracuji s třídními kolektivy a zkoumám názory žáků různého věku a matematika bohužel v našem školství patří mezi nejméně oblíbené předměty. Těžko říci proč. Možná proto, že matematické myšlení je tak trošku záležitostí talentu a vrozených rozumových předpokladů. 

Vycházíme-li z normálního populačního rozložení, stejně nemá většina lidí ráda matiku ani průměrně. Můj vlastní názor je, že její obliba úzce souvisí se způsobem výuky a přístupem učitele a lze ji učit zábavně, hravě a pomocí názoru přizpůsobit učivo matematiky i hůře chápajícím dětem.

Někdy zkrátka není čas, nejsou vhodné podmínky, chybí nápady. Je to škoda. Kdyby se u nás matematika vyučovala plošněji jinou formou, nemusela by být tak neoblíbená.

Mnohdy se také setkávám s názorem, že holčičky tzv. „na matiku nejsou“. Může to souviset s často lépe rozvinutým slovním myšlením u dívek a upozaděným technicky-konstruktivním chápáním. Ale je to velice individuální. Nejlepší matematik, kterého osobně znám, je žena a zdaleka není jediná.

V předškolním věku nejsou mezi chlapečky a děvčátky rozdíly v chápání základních matematických postupů.

Ostatně u některých učitelek v mateřské školce by se mohl inspirovat lecjaký pedagog základní školy co se metod a přístupu k matematice týče. Pojďme se tedy pustit do praktických nápadů, jak rozvíjet matematickou představivost u předškolních dětí tak, aby měly počítání rády. S matematikou se totiž budeme setkávat po celý svůj život. Je na ní postavena ekonomika, která se týká nás všech.

Předčíselné představy

Rozvoj matematického myšlení u dětí v předškolním věku se netýká pouze práce s čísly či geometrickými obrazci.

Jeho součástí je komplexnější chápání prostorových vztahů, množství, tvarů, velikostí a úzce souvisí s rozvojem tvarového a prostorového vnímání, kterými se budeme zabývat v samostatných kapitolách.

Velmi vhodnou pomůckou pro domácí procvičování jsou pracovní listy Jiřiny Bednářové se shodným názvem Předčíselné představy. 

Díky nim si mohou děti zkoušet:

 • seřazovat předměty podle velikosti
 • trénovat pojmy malý, menší, nejmenší, velký, větší, největší
 • hodně, málo
 • první, poslední
 • a jiné.

Počítání

Číselná řada - nemá smysl učit děti před nástupem do školy odříkávat dlouhé číselné řady jako básničku. Jediné, co tím trénují je paměť a posloupnost. Naprosto dostačující je počítání do šesti, případně do desíti.

Číselná představa – nejdůležitější je zařadit dětem matematické myšlení do běžného života tak, aby si mohly utvořit představu čísla. Počítejte předměty a věci kolem sebe, dotazujte se, dávejte děťátku jednoduché úkoly typu:

 • Spočítej, kolik nás je k obědu a každému nachystej skleničku. Kolik je to sklenic?
 • Kolik máš prstů na jedné ruce? Kolik máš prstů na obou ručičkách? (U zdatnějších dětí.)
 • Kolik knoflíků máš na svetříku?
 • Kolik lidí sedí támhle v autě?
 • Kolik jablíček nám donesla babička?
 • Podej mi čtyři kostky.
 • Dones mi 6 korálků.

Takové a podobné jednoduché úkoly včleněné do každodenního života jsou pro rozvíjení matematické představivosti nejlepší a nejsou náročné na pozornost a výdrž. Děti baví a nepotřebujete k nim žádné speciální pomůcky nebo materiály. Vystačíte si s tím, co je kolem vás.

Nejprve cvičte s názornými pomůckami- bonbónky, skleničkami, jablíčky apod.

Následně postupně jen s představou – zadejte dítěti úkol jen slovně, aby si dané předměty a jejich počet jen představilo. Učíte ho tím do budoucna lépe chápat slovní matematické úlohy.

Až si dítě osvojí základní představu čísla a počtu věcí, můžete přejít k jednoduchým matematickým operacím. Jde prakticky o sčítání, odčítání, násobení a dělení, ale já je nazývám přiměřeněji věku dětí, tak, aby dobře rozuměly, co se po nich žádá.

Přidávání

 • Tady máš 2 bonbónky a já ti dám ještě 2. Kolik jich máš dohromady?
 • Táta ti dal 3 jablíčka a babička 1. Kolik máš teď jablíček?
 • Na stole jsou 3 skleničky a na lince také tři. Kolik máme skleniček?
 • Na parkovišti stojí 1 auto a teď přijely další 3. Kolik tu teď parkuje aut?
 • V pokoji je táta, máma a ty. Přijde ještě babička s dědou. Kolik nás bude dohromady?

Ubírání

 • Máš 5 kousků čokolády a 2 sníš, kolik ti jich zbude?
 • Na stole je 6 pastelek a dvě jsou zlomené. Kolik pastelek může kreslit?
 • V krmítku sedí 2 ptáčci. Teď jeden odletěl. Kolik ptáčků tam zůstalo?
 • Maminka nakreslila 5 srdíček. Jedno se jí nepovedlo, tak ho vymazala. Kolik je tu srdíček?
 • V pokoji si hraje Eva, Vašek a Monika. Monika odběhla do kuchyně. Kolik dětí je v pokoji?

Rozdělování

 • Ty a tvoje sestřička máte dohromady 4 bonbony. Rozděl je napůl, pro každého stejně.
 • Tady máš hrst fazolí, spočítej je a rozděl je na dvě hromádky, aby v každé bylo stejně fazolí.
 • Rozdej tyto korálky, každému z nás dej dvě.
 • Rozdej tyto karty, aby měl každý z nás čtyři.
 • Rozděl tuto hromádku písku na tři stejně velké hromádky.

Násobení

Násobení je myšlenkově složitější abstraktní proces, který v předškolním věku ještě nedoporučuji procvičovat.

U talentovaných dětí můžete vyzkoušet pojmy „dvakrát víc“, „třikrát a dost“.

Je úsměvné, že děti se běžně s násobením setkávají hlavně díky instrukcím rodičům: „Nebudu Ti to opakovat třikrát!“, „Řekla jsem, sklouzneš se ještě dvakrát a konec!“

Zda těmto pokynům dítě rozumí je individuální a závisí to spíš na důslednosti rodičovské výchovy, než na schopnosti dítěte představit si násobek činnosti, kterou právě vykonává. Možná proto nás v těchto chvílích naše ratolesti často neposlechnou.

Geometrie

V předškolním věku děti učíme rozpoznávat základní geometrické tvary. Tato funkce opět úzce souvisí s rozvojem tvarového a prostorového vnímání.

Určitě si řada rodičů vzpomene na rozšířenou dětskou hračku – dutou umělohmotnou kostku s různými otvory pro malé trojúhelníčky, srdíčka, kolečka.

Dvou až tříleté dítě bere kostky do ruky a snaží se trefovat. Tvary učíme děti vnímat zrakem i hmatem, prostorově i plošně tím, že je děti ohmatávají, kreslí, napodobují. Předškoláček by měl umět rozlišit a pojmenovat:

   čtverec    kruh        obdélník     trojúhelník

 

Co dělat, když se nedaří?

Pokud budeme matematiku vřazovat postupně, nenásilně a prakticky do života dítěte, neměl by u zdravě se vyvíjejících dětí s běžnými rozumovými předpoklady nastat žádný vážný problém. Pro děti, které rády tráví čas u počítače a rodiče jim to umožňují, doporučuji program MatPred Ing. Ondřeje Trochty, který si můžete zdarma stáhnout na http://www.zdarma.org/4510-matpred-matematika-pro-predskolaky/

 

Didaktické učební pomůcky pro MŠ z www.novadida.cz:

Tvary - názorné karty pro vizualizaci základních tvarů

Počítání do pěti - didaktická pomůcka

Čísla 1-20 – soubor karet pro vizualizaci čísla (pro předškoláky použít jen do 10)

Počítání se zvířátky - soubor kartiček pro počítání do 10

 

Mgr. Kateřina Motlová

psycholog
Oblastní metodik prevence, Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Olomouckého kraje

Všechny články z PORADNY jsme také zpracovali do podoby E-BOOKU ZDARMA, který si můžete stáhnout ve formátu PDF do svého počítače.

Chystáme se do 1. třídy

Příručka o školní zralosti pro pedagogy i rodiče

Stáhněte si zdarma
Kreativní pracovní listy a omalovánky