Poradna pro rodiče a pedagogy

Prostorové vnímání

V této kapitole se dozvíte, jak se orientovat v prostoru. Kde je nahoře a dole, vpravo, vlevo, nad a pod... a jak vnímání prostoru procvičovat.

Vnímání prostoru

Dítě už od narození aktivně prozkoumává okolní  svět a prostor kolem sebe. Nejprve sluchem a zrakem, chutí, hmatem a čichem, zkrátka všemi smysly. Z toho důvodu je důležité dětem v průzkumu nebránit, podporovat je a umožnit jim bezpečně a radostně pátrat a rozvíjet se.

V pozdějším věku nastupuje řeč a dítě si postupně spojuje vnímání prostoru s jednotlivými pojmy. Jejich význam chápe už přibližně ve třech letech, ale je normální, že si je často plete, jelikož si je teprve osvojuje a spojuje s praktickým životem.

Dítě by je ale mělo zvládat před nástupem do školy, protože je bude muset každý den používat a orientovat se v nich. Paní učitelka bude dávat pokyny: „Postav se dopředu; nahoře na tabuli; v čítance napravo apod.“.

V pozdějších ročnících se bude vnímání prostoru promítat do chápání geometrických souvztažností, matematické posloupnosti, ve výtvarné výchově, v pracovních činnostech, v tělocviku, ve vlastivědě a přírodovědě (orientace v mapách, v plánech) a v řadě dalších předmětů a činností v každodenním životě.

Koneckonců, i Vy jako rodiče budete potřebovat, aby dítě vědělo kde je nahoře a kde dole, napravo a nalevo, dokázalo odhadnout vzdálenost, orientovat se v domácnosti a nejbližším okolí, dokázalo uspořádat věci a vědělo, co kam patří a jak se v prostoru kolem sebe pohybovat tak, aby to bylo bezpečné.

Prostorové pojmy

Výčet pojmů, které by dítě mělo před nástupem do školy znát a dobře chápat, jsem převzala z knihy paní Jiřiny Bednářové, jejíž materiály zde vždy velmi doporučuji a ze kterých ve své praxi často čerpám (BEDNÁŘOVÁ, J.: Prostorová orientace. PPP Brno, Brno 2009.).

 • pojmy nahoře - dole
 • předložkové vazby na, do, v
 • níže - výše
 • vpředu - vzadu
 • předložkové vazby před, za, nad, pod, vedle, mezi
 • daleko – blízko
 • první - poslední
 • uprostřed, prostřední, předposlední
 • orientace v okolí – dítě ví, jak se jde do obchodu, do školky,…
 • hned před - hned za
 • vpravo – vlevo na vlastním těle
 • vpravo - vlevo umístění předmětu
 • vpravo nahoře - dvě kritéria
 • vpravo - vlevo na druhé osobě

Jak prostorové vnímání rozvíjet a procvičovat?

 • Stavebnice, kostky, puzzle, 3D hry a stolní hry - manipulací s kostkami, dílky, jejich stavěním na sebe, spojováním, tříděním, zkrátka manipulací s předměty si dítě rozvíjí nejen jemnou motoriku a zrakové rozlišování tvarů, ale také chápání prostorových vztahů. Vhodné jsou jakékoli hry, hračky a stavebnice přiměřené věku dítěte. Pokud dítě některou stavebnici ještě nezvládá, vyberte její variantu pro mladší děti. Příkladem 3D hry pro předškoláky je např. Paměť 3D od Alexander.
 • Bludiště – v časopisech a sešitech pro předškoláky je celá řada úkolů včetně bludišť a labyrintů.
 • Schovávaná – velmi známá a oblíbená hra „na schovku“ vede děti k prozkoumávání prostoru a orientaci v něm. Jedno dítě odpočítává, ostatní se schovávají, dítě je hledá a snaží se je najít dřív, než jej „zapikají„ (doběhnou k určenému místu a zavolají jeho jméno).
 • Na detektiva – dítě má za úkol si dobře prohlédnout místnost, ve které hrajete, a pak odejde za dveře. Mezitím dospělý schová nebo přemístí tři věci (takové, aby dítě mělo šanci si jich povšimnout) a dítě má pak za úkol jako detektiv vypátrat, co se změnilo. Stejně tak může dospělý změnit tři věci na sobě (sundat prstýnek, přehodit boty apod.).
 • Hlavolamy – v prodejnách s hračkami je k dostání celá řada dětských hlavolamů zaměřených na rozvoj prostorového vnímání a odstupňovaných dle věku dítěte.
 • Počítačové hry – pokud vybereme vhodnou variantu určenou pro předškolní věk a omezíme dítěti vhodně čas strávený na počítači, existuje řada her, které i touto cestou dítě rozvíjí prostorovou orientaci.
 • Pracovní listy pro předškoláky – dostanete je běžně v knihkupectvích nebo ve specializovaných papírnictvích. Konkrétní doporučuji níže.

Co dělat, když se nedaří?

Problémy s prostorovou orientací mohou souviset s celou řadou příčin a záleží na jejich projevech a intenzitě. Pokud se děťátku pouze nedaří určit správně strany a často se plete i v předškolním věku, odstraníme tento problém vhodným procvičováním.

Ale pokud dítě prakticky nezvládá základní dovednosti, často je prostorově dezorientované, popletené, často mu padají věci, hůře se trefuje apod., je třeba se poradit s odborníky. V první řadě s lékařem – vyloučit zdravotní příčinu. V další řadě s dětským psychologem. Prostorové vnímání souvisí s vrozenými rozumovými předpoklady a s celkovým vývojem mozkových funkcí a je třeba odhalit, co a proč se nedaří a poradit se, jak dále postupovat.

Materiály a odkazy vhodné pro rozvoj sluchového vnímání:

http://www.uceni-v-pohode.cz/category/rozvoj-ditete/prostorova-orientace/

http://www.eshop-rychle.cz/dyscentrum/eshop/0/3/5/2-Jednim-tahem

http://www.eshop-rychle.cz/dyscentrum/eshop/0/3/5/417-Prostorova-orientace

 

Mgr. Kateřina Motlová

psycholog
Oblastní metodik prevence, Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Olomouckého kraje

Všechny články z PORADNY jsme také zpracovali do podoby E-BOOKU ZDARMA, který si můžete stáhnout ve formátu PDF do svého počítače.

Chystáme se do 1. třídy

Příručka o školní zralosti pro pedagogy i rodiče

Stáhněte si zdarma
Kreativní pracovní listy a omalovánky