Poradna pro rodiče a pedagogy

Lateralita

Pravák, nebo levák? Jak zjistit, která ruka u vašeho dítěte dominuje.

lateralita

Lateralita

Dominance pravé či levé ruky a nejen jich se označuje pojmem lateralita.

Zaměříme-li se na vyhraněnost rukou, nachází se ve společnosti:

  • 89 % praváků,
  • 10 % leváků,
  • 1 % nevyhraněných.

Lateralita se však týká také dalších oblastí, o kterých se zmíníme níže. Její vývoj můžeme sledovat asi od 1. roku dítěte a přímo souvisí se strukturací řečového centra v pravé či levé mozkové hemisféře.

U praváků je řečové centrum z 97 % v levé polovině mozku.

U leváků je to trošku složitější. V 70 % případech bývá dominantní pravá mozková hemisféra a v 30 % jsou obě poloviny mozku vyrovnané.

Lateralita je specificky lidská – a logickým důkazem, že souvisí s vývojem řeči, je i to, že u zvířat nebyla žádným výzkumem prokázána – zvířata nemluví.

Je velmi žádoucí a důležité, aby byla zjištěna už před nástupem dítěte do školy, protože je rozdíl v praktické výuce základních školních dovedností u leváčkapraváčka.

Paní učitelka musí znát dominanci ručky u svých žáčků a vzhledem k ní používat vhodné pomůcky a postupy, a to nejen při výuce psaní, ale také čtení, výtvarných dovedností, v tělocviku, při hře na nástroj, v praktických dovednostech a určitě by se našla řada dalších situací.

Oblasti laterality

Ruce - dominantní ruka se pozná podle toho, kterou rukou bere dítě hračky, příbory, kterou rukou lépe a častěji kreslí, navléká korálky, nit, sbírá drobné předměty, staví kostky na sebe, strká klíč do zámku apod.

Nohy - odrážení na koloběžce, kopání do míče, nasedání na kolo, navlékání nohavice.

Oči - k dominantnímu oku dítě častěji přiloží kukátko, papírovou trubičku jako dalekohled, kaleidoskop.

Uši – k dominantnímu oušku přiloží častěji telefon, a to i v případě, kdy kříží ruku přes obličej.

Točení a zatáčení – za dominantní stranou se dítě častěji otáčí a točí, na dominantní stranu zatáčí, pokud ho necháte jít kousek poslepu.

Praváčci

Praváků je výrazná většina, a to po celé zemi. Také většina pomůcek, učebnic, směr vedení písma i společenských zvyků (viz podání ruky) je určena pro praváky. Být pravákem je výhodou a není třeba žádných speciálních přístupů v jeho zdravém rozvoji.

Leváčci

V moderní vyspělé společnosti je leváctví rysem, se kterým se počítá. Přesto však může být nevýhodou a komplikací. Ne všechny stroje a nástroje jsou vyráběné ve variantách pro leváky. V minulosti v méně vyspělé společnosti bylo často leváctví považováno za zvláštní a stigmatizující a často docházelo k přeučování leváků, v ČR dokonce ještě do r. 1967.

Přeučování leváků - je zásahem do vývoje mozku, a proto může mít vážný dopad na osobnost dítěte. Zasahuje a negativně ovlivňuje především oblast vývoje řeči, ale i sluchové rozlišování, zrakové vnímání a postřeh, ale také do velké míry oblast citovou.

V žádném případě se v dnešní době nedoporučuje! Odstrašujícím příkladem je např. osobnost anglického krále Jiřího VI., kterého otec v dětství nutil používat pouze pravou ruku, a důsledkem toho byla výrazná koktavost (tento příběh je velmi pěkně zpracovaný ve filmu Králova řeč).

Slavné osobnosti leváků –Mozart, Bach, Beethoven, Eminem, Ricky Martin, Pink, Morgan Freeman, Angelina Jolie, Nicol Kidman, Táňa Vilhelmová, Jiřina Bohdalová, Alfons Mucha a řada dalších.

 

Obourukost

Cizím slovem ambidextrie. Vyskytuje se pouze v 1 % případů. Jedná se o člověka, který umí stejně dobře používat jak levou tak pravou ruku. Je to vrozená dispozice, ale z části se lze obourukosti naučit, máme-li například dočasně znehybněnou dominantní ruku. Příkladem slavných osobností jsou Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti či Josef Lada.

Zkřížená lateralita

Z  pedagogicko-psychologického hlediska mluvíme především o odlišné dominanci oka a ruky.

Můžeme tedy mít dva případy:

  • dominantní pravou ruku a levé oko,
  • dominantní levou ruku a pravé oko.

V obou případech lze u dítěte očekávat mírné obtíže při zvládání nácviku čtení a psaní.

Už v předškolním věku se zkřížená lateralita může projevit u děťátka nechutí ke kreslení, problémem s napodobováním tvarů, s vyhledáváním rozdílů ve tvarech, rozlišením zrcadlově odlišných tvarů.

Prakticky se tato skutečnost dá vysvětlit tak, že dítě vnímá okem nějaký tvar-znak-písmeno a ruka jej má přenést na papír, napodobit. Pokud jsou oko i ruka jednostranně dominantní, putuje podnět po nervových drahách v mozku pouze jedním směrem a zpět.

Pokud jsou však dráhy zkřížené, nervový podnět putuje déle a během jeho dráhy dochází k chybám. Problémy způsobené zkříženou lateralitou lze částečně odstranit tréninkem a cvičením zrakového vnímání (puzzle, kostky, určování rozdílů).

Co dělat, abychom lateralitu správně určili?

U většiny dětí lze v předškolním věku určit dominantnost pravé či levé ručky pouhým pozorováním.

Pokud si však nejste jisti, je dobré se poradit nejprve s paní učitelkou ve školce – poprosit ji, aby se na rozlišení zaměřila.

Jestliže však si ani ona není jistá dominancí jedné ručky, doporučuji navštívit dětského psychologa, ideálně pedagogicko-psychologickou poradnu. Psycholog, speciální pedagog či logoped udělá dítěti zkoušku laterality, určí převažující stranu a poradí rodiči, jak s dítětem pracovat v případě leváctví, obourukosti nebo zkřížené laterality.

Zkouška laterality – trvá přibližně 30 minut. Dítě dostává řadu jednoduchých a hravých úkolů, které běžně z domu nebo ze školky zná – navlékání nitě, stavění kostek, koukání kukátkem, vylézání na židli apod. Zkouška by měla pomoci určit procentuálně dominující stranu.

 

Mgr. Kateřina Motlová

psycholog
Oblastní metodik prevence, Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Olomouckého kraje

Všechny články z PORADNY jsme také zpracovali do podoby E-BOOKU ZDARMA, který si můžete stáhnout ve formátu PDF do svého počítače.

Chystáme se do 1. třídy

Příručka o školní zralosti pro pedagogy i rodiče

Stáhněte si zdarma
Kreativní pracovní listy a omalovánky