Background Image
 1 / 2 Next Page
Information
Show Menu
1 / 2 Next Page
Page Background

8

o souvislostech

www.madambusiness.cz

Už učitel národů Komenský chtěl mít

„školu hrou“. Vy jste si dali do svého

motta Tvoříme pro radost z učení, což mi

přijde velmi podobné. Co vás přivedlo ja-

ko pedagoga k zamyšlení, že výuku a vý-

chovu těch nejmenších je třeba zlepšit?

Podívejte se na malé děti, jak šťastně výskají,

tleskají ručkama, když mají z něčeho radost.

Postaví pár kostek na sebe, namalují obrá-

zek, najdou dvě stejné kartičky v pexesu.

A to nadšení při hře, taková spontánnost!

A co to udělá s dospělými, když jsou při hře

a radosti svých dětí přítomni? Naprosto ne-

vědomě se začnou usmívat, rozzáří se jim

oči a jsou šťastní, protože jejich děti jsou

šťastné. To je obrovský rozdíl proti tomu,

když dítěti dáte do ruky tablet a pošlete si ho

vedle do místnosti hrát. Ano, ono si hraje

a je potichu, ale vy s ním neprožijete tu sdí-

lenou radost. Dítě je samo a vy jste taky sa-

mi. Proto zůstáváme navzdory trendům

u pomůcek, u kterých musíte zapojit nejen

zrak a sluch, ale i hmat. Hlavně však spolu-

účast a komunikaci.

Nápad vytvořit didaktickou pomůcku pro

školy přišel spontánně v roce 1996. Tehdy si

moje kamarádka, učitelka v první třídě, po-

stěžovala, že nemá pro výuku s dětmi žádné

obrázky a všechno si musí kreslit sama na

koleně. Ani jednu z nás tehdy nenapadlo, že

za pár měsíců bude na světě naše první

autorská didaktická pomůcka pro školy

a školky. Jmenovala se DIDA I. Pro mě byla

pomůcka pro výuku prvouky trochu parado-

xem, jsem totiž vystudovaná učitelka mate-

matiky a fyziky.

Jak tedy pomáhají vaše didaktické po-

můcky?

Jeden obraz vydá za tisíce slov. Kdyby to tak

nefungovalo, neměla by úspěch obrazová

média. Didaktické pomůcky jsou důležité ze-

jména kvůli názornosti při výuce. Poprvé

jsem si to ještě jako učitelka matematiky na

své první praxi ve škole vyzkoušela při vý-

kladu funkce s absolutní hodnotou. To je pro

děti trochu náročné. Vyrobila jsem si názor-

nou pomůcku doma z papíru z průhledné

fólie a sama jsem byla překvapená, jak to na-

jednou žákům bylo jasné. Cokoli názorně

ukážete a srozumitelně vysvětlíte, ještě třeba

se zajímavým příběhem, zůstane ukotveno

hluboko v paměti. Myslím si, že všichni do-

spělí mají na některé učitele vzpomínky, pro-

tože jednoduše výborně učili, a já bych si

Didaktické pomůcky

pro radost z učení

Říká se učení – mučení. Škola však může být místem, kam

děti chodí rády. Záleží na okolnostech, na kantorech, jejich

přístupu k žákům a výuce, a také na vhodných pomůckách.

O tom všem jsem hovořil s Mgr. Janou Žouželkovou,

majitelkou společnosti NovaDida, s.r.o.

Mgr. Jana Žouželková