Logopedická prevence pro děti z mateřské školy | NOVADIDA

Logopedická prevence


               

Hláska, slabika, slovo, věta,

jdeme spolu kolem světa.

Oči vidí, uši slyší,

pusinka se taky cvičí.

Ohýbej se, jazýčku,

naučím tě básničku.  

 


 

 

Didakticky zpracovaný obrazový slovník je edukační pomůcka zaměřená na problematiku logopedické prevence a čtenářské pregramotnosti dětí předškolního a později i školního věku. Vytváří komplexní systém pro širokou škálu různých aktivit a nabízí tak dítěti hlubší prožitek. Je vytvořen v souladu s požadavky RVP PV a jeho cíli. Obrazový logopedický slovník obsahuje všechny hlásky abecedy, které jsou metodicky uspořádány do jednotlivých oblastí. 

Jednotlivé oblasti jsou vytvořeny podle náročnosti artikulace. Podporují vývoj správné artikulace, fonematického sluchu, usnadňují analyticko-syntetické činnosti a rozvíjejí slovní zásobu.

Ilustrace i říkanky jsou nedílnou součástí výchovy ke čtenářské pregramotnosti dětí předškolního věku. Říkanky zaměřené na gymnastiku mluvidel, artikulaci i rozvíjení grafomotoriky motivují děti nenásilnou formou k jejímu zdokonalování.


 

Obrazový logopedický slovník vytváří ucelený systém nástěnných obrazů pro práci ve třídě a sešitky pro individuální práci s dětmi.

  • První část je zaměřena na samohlásky (A E I O U OU) a skupiny hlásek (M B P V F), (J BĚ PĚ VĚ MĚ Ď Ť Ň), (D T N K G CH H)
  • Druhá část je zaměřena na skupinu souhlásek (C S Z Č Š Ž)
  • Třetí část je zaměřena na skupinu souhlásek (L R Ř)


foto

Magnetická fólie

Samolepicí magnetická fólie.

155 Kč

foto

Obrazový logopedický slovník 1. část

Soubor 28 nástěnných obrazů A3 a 10 sešitků pro žáky

3 080 Kč

foto

Obrazový logopedický slovník 2. část

Soubor 25 nástěnných obrazů A3 a 10 sešitků pro žáky

3 080 Kč

foto

Obrazový logopedický slovník 3. část

Soubor 29 nástěnných obrazů a 10 sešitků pro žáky

3 080 Kč

foto

Artikulační pusinky

Sada 32 karet s ilustracemi postavení mluvidel

560 Kč

foto

Systém Logopedická prevence

Kompletní Obrazový logopedický slovník a Artikulační pusinky

9 800 Kč

Produkt byl úspěšně vložen do košíkuPři poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace