Tvoříme pro radost z učení

Tvoříme pro radost z učení

Vydavatelství NovaDida, spol. s r. o. vydává původní české didaktické pomůcky pro mateřské a základní školy. Jejich autory jsou učitelé s mnohaletou praxí v mateřských, základních a středních školách. 

Prostřednictvím pomůcek NOVADIDA vytváříme učitelům a dětem prostor pro komunikaci tváří v tvář, podporujeme schopnost dětí vyjadřovat svoje pocity, myšlenky, názory. Učíme děti mluvit, učíme děti milovat svůj rodný jazyk. Tvorbou papírových pomůcek vytváříme rovnováhu mezi papírem a technologiemi.

Učme děti vážit si člověka. Naučme je převzít zodpovědnost za svůj život. Člověk není počítač, kterého jedním tlačítkem vypneme v okamžiku, kdy nás přestane bavit a zajímat. Ukažme jim cestu života, ukažme jim, že svůj život si utváříme jen my sami. Jen na nás záleží, jestli budeme žít plnohodnotným, spokojeným, šťastným životem. 

Didaktické pomůcky NOVADIDA určené mateřským a základním školám jsou typické svou laskavou kresbou, která pohladí nejen dětskou duši. Jejich autorkou je akademická malířka Zdeňka Krejčová z Prahy. Zároveň jsou chráněny autorským zákonem a ochrannými známkami DIDA a NOVADIDA registrovanými na Úřadu průmyslového vlastnictví.

Veškerou grafiku našich pomůcek zpracovává paní Marcela Klimešová z Přerovska.


 

Mgr. Jana Žouželková (dříve Šefčíková, roz. Obyšovská)

Narozena: 15. dubna 1971 v Novém Jičíně

Znamení: Beran

Absolvované vzdělání: ZŠ Františka Stupky v Olomouci, Gymnázium v Olomouci-Hejčíně, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, aprobace matematika - fyzika, učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ.

Rozšiřující vzdělání: Chemicko-technologická fakulta v Pardubicích, obor polygrafie, odborné kurzy Iva Tomana (Systémy nepohody a další), psychoterapeutické kurzy Vnitřní dítě – proces duševní hygieny, Neurorestart, Elite marketing.

Majitelka a jednatelka společnosti NovaDida, spol. s r. o., majitelka ochranných známek registrovaných na Úřadu průmyslového vlastnictví - NOVADIDA ®, DIDA ®.

 

Seznam učebních pomůcek, na jejichž tvorbě se  Mgr. Jana Žouželková tvůrčím způsobem podílela (autorství, spoluautorství, tvůrčí a odborná spolupráce):

1996 – DIDA I

1997 – DIDA II

1998 – Hudební nástroje, Hudební skladatelé, Historie v obrazech

1999 – Magic basket, Wunderkasten

2001 – Staré české pověsti a příběhy I

2002 – Podstatná jména, Přídavná jména, Zájmena

2003 – Číslovky a příslovce, Slovesa, Staré české pověsti a příběhy II, Vyjmenovaná slova

2004 – Předložky až citoslovce, Zeměpis – Evropa

2005 – Historie v obrazech 20. století

2006 – Řecké báje, Historie v obrazech – Starověk A, Starověk B, Starověk C, Starověk D, Chemie I

2007 – Zeměpis – Česká republika

2008 – Evropská Unie, Chemie II, Chemie III, Matematika

2009 – Abeceda, Čtení, Magic basket - Slovesa

 

Od  roku 2009 vydává Mgr. Jana Žouželková své pomůcky pod vlastní značkou NOVADIDA:

2009 – Kartotéka slov

2010 – Nová DIDA 1, Hudební nástroje

2011 – Anglická DIDA, Ruská DIDA, Azbuka, Pohádky od maminky 1

2012 -  Česká obrázková abeceda, Anglická obrázková abeceda, Počítání do pěti,Násobilka mořský svět, Barevná písmena a čísla, Barvy kolem nás, Pohádky od maminky 2

2013 – Pohádky od maminky 3, Pohádky od maminky 4

2014 - Barvy kolem nás 2, Nová DIDA 1 - nástěnné obrazy, kniha Pohádka za pohádkou

2015 - Pohádky od maminky 5, Německá DIDA

2016 - Moje kůže, moje srst, Lidské vlastnosti, Mořský svět

2017 - Přírodní prostředí, Světové reálie ASIE 1, Světové reálie ASIE 2, Obrazový logopedický slovník 1, 2 a 3

 


 

 

Mgr. Jana Žouželková, majitelka NovaDida, s.r.o.

 

O nás