Tvoříme pro radost z učení

Vydavatelství NovaDida, spol. s r. o. vydává původní české didaktické pomůcky pro mateřské, základní a střední školy. Jejich autory jsou učitelé s mnohaletou praxí. 

Prostřednictvím pomůcek NOVADIDA vytváříme učitelům a dětem prostor pro komunikaci tváří v tvář, podporujeme schopnost dětí vyjadřovat svoje pocity, myšlenky, názory. Učíme děti mluvit, milovat svůj rodný jazyk a rozumět mu. Tvorbou papírových pomůcek vytváříme rovnováhu mezi papírem a technologiemi.

Didaktické pomůcky NOVADIDA jsou typické svou laskavou kresbou, která pohladí nejen dětskou duši. Jejich autorkou je akademická malířka Zdeňka Krejčová. Pomůcky jsou chráněny autorským zákonem a ochrannými známkami DIDA a NOVADIDA registrovanými na Úřadu průmyslového vlastnictví.

Veškerou grafiku pomůcek NOVADIDA tvoří paní Marcela Klimešová.


Mgr. Jana Žouželková (dříve Šefčíková, roz. Obyšovská)

Narozena: 15. dubna 1971 v Novém Jičíně

Absolvované vzdělání: ZŠ Františka Stupky v Olomouci, Gymnázium v Olomouci-Hejčíně, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, aprobace matematika - fyzika, učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ.

Rozšiřující vzdělání: Chemicko-technologická fakulta v Pardubicích, obor polygrafie

Majitelka a jednatelka společnosti NovaDida, spol. s r. o., majitelka ochranných známek registrovaných na Úřadu průmyslového vlastnictví - NOVADIDA ®, DIDA ®.


Mgr. Jana Žouželková se v letech 1996 až 2009 tvůrčím způsobem podílela na tvorbě didaktických pomůcek pod hlavičkou jiných nakladatelství (autorství, spoluautorství, tvůrčí a odborná spolupráce):

DIDA I, DIDA II, Hudební nástroje, Hudební skladatelé, Historie v obrazech, Magic basket, Wunderkasten, Staré české pověsti a příběhy I, Podstatná jména, Přídavná jména, Zájmena, Číslovky a příslovce, Slovesa, Staré české pověsti a příběhy II, Vyjmenovaná slova, Předložky až citoslovce, Zeměpis – Evropa, Historie v obrazech 20. století, Řecké báje, Historie v obrazech – Starověk A, Starověk B, Starověk C, Starověk D, Chemie I,  Zeměpis – Česká republika, Evropská Unie, Chemie II, Chemie III, Matematika, Abeceda, Čtení, Magic basket - Slovesa.


Od  roku 2009 vydává Mgr. Jana Žouželková pomůcky pod vlastní značkou NOVADIDA:

Mgr. Jana Žouželková, majitelka společnosti

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video