logopedická prevence

Novadida

Logopedická prevence


Hláska, slabika, slovo, věta,

jdeme spolu kolem světa.

Oči vidí, uši slyší,

pusinka se taky cvičí.

Ohýbej se, jazýčku,

naučím tě básničku.  

napsala Ladislava Šmídová


Didakticky zpracovaný obrazový slovník, jehož součástí jsou i grafomotorické cviky, vznikl jako edukační pomůcka zaměřená na problematiku logopedické prevence a čtenářské pregramotnosti dětí předškolního a později i školního věku. Vytváří komplexní systém pro širokou škálu různých aktivit a nabízí tak dítěti hlubší prožitek. Je vytvořen v souladu s požadavky RVP PV a jeho cíli. Obrazový logopedický slovník obsahuje všechny hlásky abecedy, které jsou metodicky uspořádány do jednotlivých oblastí. Ty se mohou použít buď jednotlivě, nebo jako celek.

Jednotlivé oblasti jsou vytvořeny podle náročnosti artikulace. Podporují vývoj správné artikulace, fonematického sluchu, usnadňují analyticko-syntetické činnosti a rozvíjejí slovní zásobu.

Ilustrace i říkanky jsou nedílnou součástí výchovy ke čtenářské pregramotnosti dětí předškolního věku. Říkanky zaměřené na gymnastiku mluvidel, artikulaci a rozvíjení grafomotoriky motivují děti nenásilnou formou k jejímu zdokonalování. Zásobník artikulačních cvičení, gymnastiky mluvidel a grafomotorických cviků usnadní práci pedagogům, potažmo i rodičům. 

Soubor didaktických obrazů, básničky a veškeré texty napsala PaedDr. Ladislava Šmídová, ilustrovala akademická malířka Zdeňka Krejčová.


První část je zaměřena na samohlásky (A E I O U OU) a skupiny souhlásek (M B P V F), (J BĚ PĚ VĚ MĚ Ď Ť Ň), (D T N K G CH H), obsahuje 28 obrazů, 10 ks sešitků pro děti.

Druhá část je zaměřena na skupinu souhlásek (C S Z Č Š Ž), obsahuje 25 obrazů, 10 ks sešitků pro děti.

Třetí část je zaměřena na skupinu souhlásek (L R Ř), obsahuje 29 obrazů, 10 ks sešitků pro děti.foto

Obrazový logopedický slovník 1

Didaktická pomůcka pro logopedickou prevenci.

3 080 Kč

foto

Obrazový logopedický slovník 2

Didaktická pomůcka pro logopedickou prevenci.

3 080 Kč

foto

Obrazový logopedický slovník 3

Didaktický systém obrazů pro logopedickou prevenci.

3 080 Kč

foto

Artikulační pusinky

Nácvik postavení mluvidel

560 Kč

Produkt byl úspěšně vložen do košíkuNapište nám   Košík
Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Další informace