Učíme se očima

Učíme se očima

Napadlo vás někdy, že mozek pracuje jinak, pokud musí vnímat úkoly pouze na základě slovního zadání, a pokud je dostane vizuálně zpracované? A že ten rozdíl je vskutku výrazný? 

Podívejte se na tento obrázek (zdroj: eamos.pfu.jcu.cz) a budete velmi překvapeni, jaký je rozdíl v tom, kolik kapacity mozku zabírá zpracování nevizualizovaných úloh, a pak je velmi omezena schopnost vnímat další informace nebo s nimi nějak nakládat.

Zkušení učitelé odjakživa vedli žáky k tomu, aby si vytvářeli názorné pomůcky, nákresy, obrázky, grafy. Již malé počty, od jakékoliv početní operace, vnímá mozek mnohem lépe, pokud jsou vizuálně podány.  Je prokázáno, že čím více smysly děti, nebo i dospělí, skutečnost vnímají, tím lépe ji pochopí a zapamatují si. „Počítání je obecně poměrně abstraktní operace. Pokud ji dětem převedeme do názorné, vizuální podoby, jejich vnímání problému se úplně promění. Mozek není vytížen tím, jak zpracovat základní informaci, protože to před sebou vidí. Mohou se tedy věnovat tomu, jak úlohu vyřešit, jak s ní dále naložit. A to prospívá jak slabším žákům, kteří rychleji a správněji pochopí princip, tak i silnějším, kteří hned mohou kombinovat dále,“ říká učitelka Lenka Máchová.

Vizualizovat se dají základní početní příklady, například didaktická pomůcka NOVADIDA Počítání do pěti ukazuje atraktivními obrázky zpracované jednoduché početní operace. Například nad zápisem 1+1=2 se vznáší daný počet motýlů, takže princip zaznamenané operace okamžitě žákům „dojde“.  Vizuální pomůcky má NOVADIDA i pro čísla 1-20 nebo tvary.

„Pokud mají některé děti problémy s dokonalým pochopením ústního nebo písemného zadání nebo pokud chtějí učitelé hodiny oživit, používání vizuálních pomůcek je výborný doplněk,“ říká Lenka Máchová. „Stejně tak je mohou používat rodiče, pokud doma s dětmi učivo procvičují, mohou jim tak ukázat jiný přístup k řešení problému, než jaký se třeba používá ve škole. A to je dobře. Málokdy v životě existuje jen jeden správný postup a k výsledku vedou různé cesty. Stejně je to i v matematice,“ uzavírá zkušená učitelka.

Vizualizace ale samozřejmě není pouze výsadou matematiky. Do názorné podoby se dá převést problematika v podstatě jakéhokoliv předmětu, například vizualizovaná velká písmena abecedy, barvy, přírodovědné obrazy, zeměpisné mapy, fyzikální zákony atd. Kde to jde, už většinou bylo hodně zapracováno na tom, aby bylo možné informace předkládat co možná nejnázorněji. A kde to zatím zpracovánonení, na tom usilovně pracují třeba právě výrobci didaktických pomůcek jako je NOVADIDA

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.