Papír versus technologie – spolu, nebo kdo s koho?

Technologie jde neustále kupředu, tok technologických novinek nezastavíme. Do výuky pronikají a budou pronikat stále více. Základním prostředím pro výuku, učebnice a procvičování, zejména v nižších ročnících, ale zůstává stále papír. A to z dobrých důvodů.

 Technologické vybavení škol je v současnosti jedním z měřítek jejich úrovně. Školy se snaží využívat interaktivní tabule, tablety, modernizují počítačové učebny. A to je potřeba, bez naprosto samozřejmé znalosti technologií se dnes nikdo neobejde, výuku oživují a umožňují zařadit prvky, které by jinak šlo využívat s většími obtížemi, například dokumenty, videa, poskytují prostor pro názorné sdílení informací, hravé doplňování a podobně. „Technologie nám umožňují přizpůsobit se dnešním trendům, segmentovat výuku do menších celků, hodiny oživovat, dělat je pro děti zajímavější. Vycházíme ale z papírových učebnic, sešitů i dalších pomůcek, a ne proto, že bychom byli zpátečničtí,“ popisuje Eva Nováková, třicetiletá učitelka zeměpisu a biologie, která dokončuje i aprobaci pro výuku na prvním stupni. „Například slepé mapy na interaktivní tabuli s možností okamžité kontroly jsou samozřejmě lepší než jejich vyplňování v sešitě. Ale výuka trivia, tedy základních počtů, čtení a psaní, se bez papíru neobejde. Děti potřebují rozvíjet motoriku, naučit se pracovat s tlakem na podložku, umět si rozvrhnout prostor na stránce – a to s menší možností korekce, což zvyšuje jejich snahu a koncentraci. Mozek je při využívání papírových učebnic stimulován jinak a pro děti je to velmi důležité,“ vysvětluje mladá učitelka. „Čtení z knih je také vnímáno a ukládáno do paměti jiným způsobem, listováním je zapojována jiná motorika, s papírovými pomůckami můžeme vymýšlet více her, různě je dělit na skupinky, schovávat, přenášet, papír lze muchlat, trhat, ohýbat, stříhat a znovu skládat – ideální je zkrátka uvážlivá kombinace,“ doplňuje.

Někteří rodiče za technologie horují, jiní proti nim brojí. Ideální je vhodné kombinování. Každý učitel ale nemusí být dostatečně technicky zdatný a ochotný a schopný na sobě pracovat tak, aby mohl správně tablety, interaktivní tabule nebo notebooky používat, tím se může kvalita výuky velmi ohrozit. Není tedy dobré se do jejich používání tlačit za každou cenu.

Moderní technologie v MŠ. Ano či ne?

A co teprve, když mluvíme o používání interaktivních tabulí, tabletů a mobilních telefonů u dětí v mateřských školkách?

První kontakt dítěte s moderní technologií vychází většinou od rodičů. Často půjčují dětem své telefony, aby se jejich ratolesti zabavily při hraní her či zavolali prarodičům. Dítě tedy s tabletem, smarthphonem nebo počítačem přijde do kontaktu již ve velmi útlém věku. Mnohokrát umí bezpečně ovládat telefon a tablet dříve, než se naučí zavázat si tkaničku. A mnoho rodičů věnuje více úsilí a v dřívějším čase tomu, aby ho naučili zacházet s telefonem, než právě tkaničkám. Existuje mnoho průzkumů o tom, že je to škodlivé. Generace, která takto vyrůstá, ale zatím nedospěla, a proto nelze vliv digitálních zařízení vyhodnotit reálně, v praxi.

Jak tedy postupovat v mateřských školkách? Využít například tabletů k dalšímu rozvoji dítěte, či ne? Používání tabletů je intuitivní, s jeho používáním tedy průměrné dítě školkového věku nemá problém. Využití tabletů v mateřských školkách zatraktivňuje přípravu dětí na školní docházku. Děti se hravou formou, aniž by o tom věděly, učí spoustě věcí. Ať to jsou základy matematiky, správná výslovnost nebo například dopravní značky. Nezastupitelné jsou technologie u různých typů postižení. V běžném vzdělávání ale musí být vše vyvážené. „Ve školkách pozorujeme vliv technologických zařízení, který je z našeho pohledu spíše negativní,“ říká učitelka v mateřské škole Helena Kubíčková. „Děti umějí technologie ovládat možná lépe než my. Ovšem vytrácí se jejich motorická obratnost, čím dál častěji mají ztuhlé ručičky a mají problém třeba i se zapínáním knoflíků. Pro nácvik jemné motoriky jsou technologie spíše na překážku. A naopak je zcela nezastupitelná role klasického papíru, který dá dětem pocítit strukturu, možnost ho formovat, tvarovat, pracovat s ním fyzicky,“ hodnotí zkušená paní učitelka.

Papírové didaktické pomůcky mají mnoho užitečných vlastností, které hladká plocha displeje nemá. Dítě může používat papír jako takový. Mačkat ho, lepit, stříhat, trhat. A každá tato aktivita je pro dítě přínosem. Novadida doporučuje balíčky JANA a ADAM, které obsahují plno pomůcek, které lze uplatnit právě při tvorbě s papírem (tužky, pastelky, voskovky apod.).

Děti se naučí správně držet nůžky, správně uchopit pero, tužku nebo pastelku. Práce s papírem děti sdružuje v týmové hře a neomezuje jeho tvorbu pouze na standartní rozsah obrazovky.

Charakteristické znaky papíru jako je barva, povrch, vůně či tvar dají dítěti neomezené množství kombinací pro jeho využití. Papír a pastelka jsou plnohodnotnou didaktickou pomůckou, která je vždy po ruce. Na výletě, doma nebo kdekoliv jinde. A také se Vám nestane, že papíru dojde baterka. Dítě zvyklé pracovat s papírem může být samostatnější a kreativnější v tom smyslu, že vždy s ním dokáže vymyslet něco nového.

Samozřejmě, že nejlepší je vždy kombinace obou „extrémů“. Používání technologií připraví dítě na dnešní nevyhnutelnou rychlost pokroku doby, avšak používání papíru a tužky z něj nevymaže člověka.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.