Didaktická pomůcka pro výuku prvouky v MŠ a na 1. stupni ZŠ

Nová DIDA 1

Didaktická pomůcka, která je určena pro výuku v mateřských školách a v 1. a 2. ročníku základní školy (mají navíc textové karty). Tato pomůcka je naší neprodávanější pomůckou v MŠ i ZŠ a je elementárním základem, který nemůže ve vaší školce nebo škole chybět.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video
Sada 200 ilustrovaných karet a 400 karet s texty do prvouky

Didaktická pomůcka je rozčleněna do 8 témat:

Jaro • Léto • Podzim • Zima • Rostliny a plodiny • Živočichové • Doprava • Rok, škola, domov, zdraví

I. JARO

 • 4 ks větších (A4) a 8 ks menších (B5) demonstračních karet, 20 ks textových karet

II. LÉTO

 • 3 ks větších (A4) a 12 ks menších (B5) demonstračních karet, 25 ks textových karet

III. PODZIM

 • 4 ks větších (A4) a 7 ks menších (B5) demonstračních karet, 21 ks textových karet

IV. ZIMA

 • 4 ks větších (A4) a 12 ks menších (B5) demonstračních karet, 23 ks textových karet

V. ROSTLINY A PLODINY

 • 40 ks menších (B5) demonstračních karet, 75 ks textových karet

VI. ŽIVOČICHOVÉ

 • 45 ks menších (B5) demonstračních karet, 89 ks textových karet

VII. DOPRAVA

 • 3 ks větších (A4) a 14 ks menších (B5) demonstračních karet, 31 ks textových karet

VIII. ROK, ŠKOLA, DOMOV, ZDRAVÍ

 • 2 ks větších (A4) a 42 ks menších (B5) demonstračních karet, 116 ks textových karet

Obrazová a textová část

Ke všem tématům je k dispozici obrazová (pro MŠ i ZŠ) a textová část (pouze pro ZŠ).

Nová DIDA 1 – obrazová část

Je součástí didaktické pomůcky Nová DIDA 1 – verze pro MŠ i ZŠ
Nadčasové ilustrace od akademické malířky Zdeňky Krejčové vás provedou celým ročním obdobím, přírodou a světem kolem nás na vesnici i ve městě. Obrazové karty mají velikost A4, nebo B5.

Nová DIDA 1 – textová část

Je součástí didaktické pomůcky Nová DIDA 1 – verze pro ZŠ
Textové karty o velikosti 22 x 6,5 cm umožní přiřazování slov k obrázkům u dětí, které již čtou. Se slovy na kartách můžete pracovat na základní škole nejen v rámci prvouky, ale i v češtině. Velká písmena pro práci ve třídě.

Materiál: Tvrdá lepenka 350g/m2, povrchová úprava průmyslové lamino u barevných ilustrací, lakovaná úprava u textových karet, odolné vůči opotřebení, lze otírat vlhkým hadříkem. 

Příklady využití didaktické pomůcky na prvním stupni základní školy

Člověk a jeho svět

 • napodobování zvuků zvířat, dopravních prostředků,
 • třídění živočichů do různých skupin podle návodu učitele,
 • třídění ostatních obrázků podle významových okruhů,
 • skládání jídelníčků z daných obrázků, vymyslet recept na jídlo z dané zeleniny a ovoce,
 • porovnávání obrázků s živými exponáty,
 • sledovat a zaznamenávat kalendář počasí,
 • vyber „co roste na louce“, kdo „žije v lese“, kdo „létá“ atd.

Matematika

 • určuj počet obrázků,

 • určuj pořadí první, poslední, hned před, hned za,

 • určuj obrázky ve sloupcích, řadách, vyhledávat obrázky na určitém místě (např.: 2. řada, 3. obr.),

 • sestav skupinu z daného množství obrázků,

 • vytvoř další skupinu, kde bude o 1, 2, 3 obrázky více, méně,

 • porovnávání množství dvou skupin obrázků méně, více, stejně,

 • porovnávání velikostí objektů na obrázcích, řazení od nejmenšího k největšímu a naopak,

 • jednoduché slovní úlohy (např.: 1. žák má 3 kusy ovoce, 2. žák má 4 kusy zeleniny, kolik mají celkem atd.),

 • přebíjená s kartami (větší věc x menší věc),

 • vyvození příkladů na sčítání a odčítání za pomoci obrázků, nebo karet s písmeny,

 • vyhledávání podobných tvarů ke geometrickým obrazcům.

Výtvarná výchova

 • určování a procvičování barev,
 • napodobování tvarů,
 • ukázka obrázků k tematické práci,
 • obkreslování,
 • tvorba nových obrázků k rozšíření souborů.

Český jazyk

 • čtení obrázků v řadě (udržení očního kontaktu),
 • čtení obrázků ve sloupcích, uvědomění si rozdílu řada x sloupec,
 • hledej k obrázkům protiklady,
 • přilož k obrázku první písmeno malé i velké, připisuj písmena psací,
 • přilož k obrázku první slabiku, utvoř řadu slabik a čti, popř. opisuj,
 • skládání celých slov k jednotlivým obrázkům,
 • určuj první a poslední hlásku, hlásku uprostřed slova,
 • urči počet slabik ve slovu k obrázku, vytleskej rytmus a určuj délku slabik,
 • popisuj situační obrázky, tvoř k nim věty,
 • nácvik pravolevé orientace,
 • ve skupině obrázků orientace v prostoru (nahoře, dole, za, před, pod),
 • vyhledej obrázky které začínají písmenem m, p, s, l, ...,
 • roztřiď obrázky podle prvního písmene,
 • vyber obrázky, které označují slova jednoslabičná, dvojslabičná atd.,
 • vytvoř jednoduchý příběh,
 • vytvoření obrázkové osnovy a vyprávění příběhu podle ní,
 • na kartách se slovy vyhledat určitá písmena, slabiky, číst celá slova,
 • napodobování činností z obrázků,
 • zapamatuj si co nejvíce obrázků z řady,
 • uvolňování ruky (kreslení obrázků ve vzduchu, jednoduchých tvarů na papír, napodobování tvarů),
 • skládání písmen z karet se slovy (z karet tvoří tvary písmen),
 • vymýšlení rýmů podle obrázků,
 • nácvik otázek – žák tvoří otázky, aby odpovědí byl objekt na obrázku.

Hudební výchova

 • obrázky k písničkám (Koulelo se koulelo, Prší, prší, Kočka leze dírou, Skákal pes, Já do lesa nepojedu, Když jsem já sloužil),
 • vytleskávání rytmu, napodobování pohybů a zvuků zvířat.

© NovaDida, spol. s r. o. Obrázky a texty jsou chráněné autorským zákonem a je zakázáno je kopírovat a stahovat. Prosím, respektujte naši práci. Děkujeme.

Obrázky Nová Dida používáme ve školce již léta téměř každý týden. Jsou dětem srozumitelné, odolné proti poškození, trvanlivé barvy. Mohu doporučit.
Dana P.učitelka v MŠ
Obrázky Nová Dida používáme ve školce již několik roků. Jsme velká školka, máme proto již tři krabice :-) Obrázky jsou velmi hezké, z pevného materiálu, využíváme ke všem tématům.
Jitka MahrováZŠ a MŠ Olomouc, Svatoplukova 11
Využívám skoro každodenně při své práci speciálního pedagoga pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Je to super. Nyní jsem také nově využila při výuce českého jazyka a hlavně pro rozvoj slovní zásoby pro děti s odlišným mateřským jazykem, také se mi osvědčilo.
ZŠ Komenského Náchod
Velmi dobře připravená pomůcka, která u žáků rozvíjí mimo jiné i slovní zásobu.
Hana K.učitelka v ZŠ

Pomůcku můžete zakoupit na našem e-shopu:

Sada 200 ilustrovaných karet a 400 karet s texty do prvouky