Der, die, das? Ano, ale jinak a lépe!

Výuka němčiny zažila v Česku trochu úpadek. Po boomu zkraje devadesátých let minulého století v oblibě i četnosti výuky přeskočily němčinu angličtina, ale také třeba francouzština. Přitom Němci jsou naši sousedé, kdysi tvořili velmi významnou menšinu, která v Česku žila, poznamenali naši kulturu, tradice a výkony současné české ekonomiky jsou na německé dost závislé. Znalost tohoto jazyka může hodně vylepšit šance na trhu práce. 

Němčina jako výhoda do budoucna

„Měla jsem na výuku němčiny docela štěstí, jelikož nám ji jako dětem mohli vybrat rodiče již v první třídě. Potom ale nastala „éra angličtiny“ a němčina, i když naši učitelé byli hodně kvalitní, ustoupila kamsi dopozadí. Aktivní němčinu po nás potom dlouho nikdo nepožadoval, a když jsme dokončili vysokou školu, nastal první problém,“ vzpomíná Markéta Bednářová. „Bydlím v Západočeském kraji a v době, kdy jsem byla ve fázi hledání práce, divila jsem se, kolik firem dává v jazykovém vybavení uchazečů přednost němčině před angličtinou. Němčinu jsem ovládala spíše pasivně, a pokud jsem chtěla najít práci v oboru a hlavně blízko bydliště, aktivní němčina byla nevyhnutelná“.

Paní Markéta nyní denně dojíždí ze západních Čech až do Prahy, kde pracuje ve firmě, která spolupracuje jak s německy tak i s anglicky hovořícími klienty. „Moje práce v hlavním městě mi dovoluje němčinu si pomalu osvěžovat, protože mohu komunikovat i v angličtině. Kdybych ale uměla německy velmi dobře už teď, sehnala bych si práci u nás a nemusela za prací dojíždět,“ dodává Markéta Bednářová.

Nový průzkum Česko-německé obchodní a průmyslové komory

Hned dva ze sousedních států České republiky, Německo a Rakousko, mají němčinu jako mateřský jazyk. Česko-německá obchodní a průmyslová komora zveřejnila nedávno výsledky svého průzkumu, který se týkal využívání cizích jazyků v českých firmách. Z jeho výsledků vyplynulo, že vedle znalosti angličtiny považují firmy právě dobrou znalost němčiny jako podstatnou výhodu.

Angličtina je dnes brána jako samozřejmost, ale znalost němčiny je velkou výhodou zvlášť, když je v naší zemi mnoho firem s německou kapitálovou účastí.

Po němčině nám dlouhou dobu zůstávala jakási „pachuť“ daná společnou historií i někdejší povinností její výuky. Ale rodiče dětí by neměli zapomínat právě na potřeby zaměstnavatelů v různých lokalitách nebo třeba v celorepublikovém turismu.

„Výuka němčiny má pro české děti hodně výhod. Německy mluví v sousedních zemích, snadno si ji tedy mohou procvičit v praxi, ať už při nákupu skipasu v Alpách nebo na adventních trzích v Drážďanech nebo Vídni. V češtině je mnoho slov německého původu, proto se děti radují, že je vlastně znají, a učení jim jde rychleji od ruky. Ať už je to auto, super, špice, apetit, špek, šunka, vagón nebo různé slangové výrazy jako fotr (z německého der Vater) nebo špajz (dieSpeisekammer). A mnoho dalších. To zvyšuje motivaci dětí se s jazykem seznamovat,“ říká učitelka němčiny Hana Stejskalová, která učí tento jazyk už dvacet let.

Pomoci při výuce může například krásně barevná a srozumitelná Německá DIDA. Obsahuje 15 kapitol, jejichž témata jsou dětem velmi blízká. Každá karta je s doprovodným textem. Spojení obrazu s textem je výborná forma pro prvopočáteční výuku. Umožňuje dětem totiž rychlejší a kvalitnější zapamatování. „Každá pomůcka pro procvičení jazyka je vítaná. Bez kvalitního procvičování nedojde nikdy z vytvoření natolik pevné stopy, aby si děti, nebo i dospělí, osvojili jazyk trvale,“ dodává učitelka Stejskalová.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.