Nová pomůcka! Příběh kapky vody

Kvalita ilustrací a fotografií

ilustrace ježekZnáte ten okamžik, kdy vaše dítě ukáže prstíčkem na obrázek a zeptá se, co to je? A vy teď přemýšlíte. Je to kráva? Nebo nějaké jiné zvíře?

Určitě jste se v mnoha knížkách, učebnicích a pomůckách pro děti střetli s ilustrací, která není až tak úplně vypovídající.

A neplatí to jen o ilustracích. To samé se týká i fotografií. Není fotka jako fotka. Všechny naše používané fotografie jsou řádně zakoupené ve fotobance. Nekrademe je na internetu a respektujeme autorský zákon. Na kvalitě fotografií je to samozřejmě vidět, protože mají vysokou tiskovou kvalitu.

V oblasti ilustrací spolupracujeme s jednou z nejznámějších českých ilustrátorek akademickou malířkou Zdeňkou Krejčovou, která dokáže naprosto dokonale vystihnout a následně nakreslit obrázek tak, aby splňoval potřebná kritéria. Věřím, že jste si této schopnosti v našich didaktických pomůckách již všimli.

Není jeJežek pohádkovýžek jako ježek.

Potřebuji-li obrázek ježka do prvouky, musí být téměř shodný s ježkem na reálné fotografii. A pokud potřebuji ježka do pohádky, musí být zase pohádkový. Ovšem vždy děti musí poznat, že JE TO JEŽEK.