Spolupráce s aktivními učiteli

Na podzim 2014 jsme vydali první knihu. Jmenuje se Pohádka za pohádkou a je výsledkem několikaleté práce a ohlasu na cyklus didaktických obrazů Pohádky od maminky.

Knihu jsme s radostí přivítali na svět slavnostním křtem v roce 2014. Padesát hostů i s dětmi sedělo na židličkách a čekalo na začátek, na zazvonění zvonku. Jako v divadle.

Rozhlédla jsem se a dívala se na ty známé tváře, se kterými jsem za dobu dvaceti let prošla mnohým. Dobrým i zlým. Úspěchy i neúspěchy. Na ty, kteří mě neopustili a drželi se mnou krok.

Po celou dobu tvorby pomůcek, ať v předchozích firmách, či v té mojí současné, nové, jsem byla obklopena učiteli, výtvarníky, grafiky, tiskaři…

Někteří přišli a odešli, ale někteří zůstali po celou dobu. Je to zlaté jádro našeho tvůrčího týmu, jenž se čas od času rozroste a trochu změní. Jádro však zůstává.

Jak čas běží i my získáváme stále nové zkušenosti, překonáváme překážky, měníme svůj život a rosteme. Jádrem tvůrčího týmu jsou mí dlouholetí kolegové a kolegyně z praxe, učitelé stojící každý den před svými žáky, prožívající radosti i potýkající se s problémy, stejně jako vy. Proto jsou pomůcky NOVADIDA aplikovatelné a použitelné ve výuce na každé škole. Proto máme otestované materiály, reakce dětí, způsob užití. Z praxe píšeme příručky pro učitele. Nenajdete v nich hromadu teorie a cizích slov. Najdete v nich praktické nápady a inspiraci.