Soubor didaktických materiálů pro výuku v MŠ a na 1. stupni ZŠ

PŘÍBĚH KAPKY VODY

Děti se originálním způsobem seznámí s životním cyklem vody. Prozkoumají odkud se bere, kde může pomáhat, ale naopak i škodit. Současně pochopí, že se jedná o vzácný přírodní zdroj, který je třeba smysluplně využívat a chránit.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video
Didaktická pomůcka nejen o koloběhu vody

Soubor didaktických materiálů pro výuku v MŠ a 1. stupni ZŠ, zaměřený na seznámení dětí s vodou v přírodě, odkud se bere, kde pomáhá, škodí, jak vodu lidé mohou využívat a chránit.
Cílem této pomůcky je uvědomění si, jak důležitá je voda pro náš život a jak ji musíme pro svou budoucnost chránit.

Objevujte s dětmi vodu ve všech jejích podobách a učte je, jak moc je pro náš život důležitá. Bez vody není život.

Obsah pomůcky:

 • 80 ks nástěnných fotografických obrazů A4
 • 20 ks ilustrovaných nástěnných obrazů A4
 • 1x omalovánky A4 (16 omalovánek)
 • 1x maxi domino kapiček s emocemi
 • 1x maxi pexeso kapiček s emocemi
 • 20 ks básniček na kartičkách
 • 1x příručka pro učitele

Soubor je tematicky rozčleněn do 6 samostatných bloků:

 • 1
  Kapička se učí
  (podoby vody, skupenství)
 • 2
  Kapička cestovatelka
  (od pramene k oceánu, koloběh vody)
 • 3
  Kapička parádnice
  (proměny vody v přírodě)
 • 4
  Kapička pomáhá
  (kde vodu potřebujeme)
 • 5
  Kapička a Elík
  (voda a elektřina)
 • 6
  Kapička se zlobí
  (jak nám voda může škodit a jak se chránit)

Všechna témata jsou doplněna obrazovým materiálem v podobě velmi kvalitních fotografií a názornými ilustracemi. Součástí souboru jsou kreslené omalovánky, domino a pexeso kapiček s emocemi, říkanky a básničky.

Pro učitele je zpracována podrobná příručka s motivačními příběhy a návodem, jak pomůcku využívat a dosahovat tak vzdělávacích cílů.

Celým příběhem provází kapka vody Kapička, ilustrovala akademická malířka Zdeňka Krejčová, básničky napsala Jana Knitlová, říkanky Ladislava Šmídová.

Ukázky

Ilustrace A4

 • celkem 20 tematických obrazů
 • ilustrovala ak. mal. Zdeňka Krejčová, jednostranně zalaminované, vhodné do rukou dětí, vysoká gramáž lepenky.

Fotografie A4

 • celkem 80 vysoce kvalitních fotografií
 • jednostranně zalaminované, vhodné do rukou dětí, vysoká gramáž lepenky.

Maxi pexeso a maxi domino

 • oboustranně zalaminované, velikost domina 15 x 7,5 cm, velikost pexesa 7,5 x 7,5 cm. Ilustrace kapiček vyjadřují emoce a lze je přiřazovat podle emocí k jednotlivým situacím na fotografiích nebo ilustrovaných obrazech.

Omalovánky

 • součástí sady jsou omalovánky ilustrovaných obrazů, omalovánky můžete kopírovat na papír a libovolně je tematicky používat ve třídě. Mají velikost A4.

Příručka pro učitele

 • v příručce najdete celý příběh kapky vody, můžete ho předčítat dokonce i jako pohádku. Pomocí příběhů dětem snadno vysvětlíte jednotlivé podoby vody v přírodě, jejich skupenství, např. i vztah s  elektřinou. V příručce najdete i říkanky a básničky k jednotlivým obrazům.

Básničky

 • kartičky s básničkami můžete dát do ruky větším dětem, dokonce se je mohou i naučit zpaměti. Básničky najdete i v příručce pro učitele. Jednoduché říkanky vhodné pro děti ve školce najdete jen v příručce, ty napsala Ladislava Šmídová.

  Básničky napsala Jana Knitlová (Bota jménem Melichar, Krakonoš a lyžníci)

Balení didaktické pomůcky:

Celá sada je zabalena do originální krabice s magnetickým uzavíráním, má celkovou hmotnost 4,5 kg. Karty a obrazy jsou vyrobeny z lepenky o hmotnosti 350 g/m2. Jsou jednostranně nebo oboustranně zalaminované a můžete je bez obav dát do ruky dětem.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Didaktické video

 • Zavřete oči a zaposlouchejte se do zvuků vody v jejích různých podobách a skupenstvích. Poznáte je? Tak si pusťte video i se zvukem a poslouchejte.

© NovaDida, spol. s r. o. Obrázky a texty jsou chráněné autorským zákonem a je zakázáno je kopírovat a stahovat. Prosím, respektujte naši práci. Děkujeme.

Záměrem pomůcky je:

 • rozvoj elementárních poznatků o přírodě
 • uplatnění vlastních zkušeností v praktických situacích
 • uvědomění si, v jakém prostředí dítě žije, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit
 • uvědomění si, že za své jednání dítě odpovídá a nese důsledky
  samostatné vyjadřování myšlenek, sdělení, otázek, komunikace bez zábran
 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností
 • posilování přirozených poznávacích citů
 • vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti s živou a neživou přírodou
 • osvojení si základních poznatků z přírody
 • vytvoření si aktivních postojů k přírodnímu prostředí
 • seznámení se s různými druhy přírodního prostředí
 • rozvoj kultivace estetického vnímání přírody
 • vnímání změn probíhajících v přírodě
 • aktivně o změnách komunikovat
 • sdělovat své prožitky, pocity
 • osvojit si poznatky o těle a jeho zdraví (hygiena) seznámení s přírodními jevy
 • vytvářet elementární povědomí o širším přírodním i technickém prostředí, jeho rozmanitosti a neustálých proměnách
 • pochopit, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale i ničit
 • k použití do předmětů: prvouka, přírodověda
 • uvědomit si, že bez vody není život
Pomůcka je skvělá. Široká možnost využití (názorný materiál k výuce prvouky, ale i jako doplňující materiál k projektu Zdravý týden - voda, na soutěže ve šk. družině, ...). Obrázky působí vesele, takže je využívá i MŠ. Příjemný a trvanlivý materiál, výborně promyšlený obsah (ostatně jako u všech pomůcek zde objednaných).
ZŠ a MŠ Bezměrov
Pomůcka je velmi dobře promyšlená, lze ji využít k různým tématům a variabilními způsoby, obrázky v celé složce jsou velmi příjemné a nápadité, dětem blízké a srozumitelné, tím že jsou k souboru přiloženy i omalovánky, mohou si děti zážitky ještě prodloužit a znalosti upevnit. Máme jen dobré zkušenosti.
MŠ Ratolest, Petříkov
Příběh kapky vody je dokonalá pomůcka pro široké využití i jako doplňkový materiál k dalším aktivitám k tématu voda. Obrázky jsou krásně barevné a na tvrdém kartonu, proto je s nimi velmi snadná a pro děti dobrá manipulace. Děti uchvátilo i pexeso a domino, na které se těší již při vstupu do třídy. Motivační příběhy O KAPCE jsou napsány srozumitelně a dá se na ně využít rozhovor s dětmi pomocí otevřených otázek, které děti nutí přemýšlet o VODĚ jinak a hledat je v různých podobách a proměnách. Moc děkuji za vytvoření tak plnohodnotné pomůcky a možnost s ní pracovat v průběhu celého školního roku. Obrázky, příběhy, básničky, omalovánky i hry budeme využívat velmi často, protože nás všechny baví a jejich využití je nekonečné. Děkujeme, děti a paní učitelky.
MŠ Varenská, Ostrava 2

Pomůcku můžete zakoupit na našem e-shopu:

Didaktická pomůcka nejen o koloběhu vody