katalog NOVADIDA didaktické pomůcky 2023-24

OBRAZOVÝ LOGOPEDICKÝ SLOVNÍK Cyklus nástěnných obrazů pro logopedickou prevenci Didakticky zpracovaný obrazový slovník, jehož součástí jsou i grafomotorické cviky, vznikl jako edukační pomůcka zaměřená na problematiku logopedické prevence a čtenářské pregramotnosti dětí předškolního a později i školního věku. Vytváří komplexní systém pro širokou škálu různých aktivit a nabízí tak dítěti hlubší prožitek. Je vytvořen v souladu s požadavky RVP PV a jeho cíli. Obrazový logopedický slovník obsahuje všechny hlásky abecedy, které jsou metodicky uspořádány do jednotlivých oblastí. Ty se mohou použít buď jednotlivě, nebo jako celek. Jednotlivé oblasti jsou vytvořeny podle náročnosti artikulace. Podporují vývoj správné artikulace, fonematického sluchu, usnadňují analyticko- syntetické činnosti a rozvíjejí slovní zásobu. Ilustrace i říkanky jsou nedílnou součástí výchovy ke čtenářské pregramotnosti dětí předškolního věku. Říkanky zaměřené na gymnastiku mluvidel, artikulaci a rozvíjení grafomotoriky motivují děti nenásilnou formou k jejímu zdokonalování. Zásobník artikulačních cvičení, gymnastiky mluvidel a grafomotorických cviků usnadní práci pedagogům, potažmo i rodičům. kat. č. název výrobku cena vč. DPH obsah rozměry materiál balení kat. č. název výrobku cena vč. DPH obsah rozměry materiál balení kat. č. název výrobku cena vč. DPH obsah rozměry materiál balení 036 035 034 Obrazový logopedický slovník 3 Obrazový logopedický slovník 2 Obrazový logopedický slovník 1 3 430 Kč 3 430 Kč 3 430 Kč 29 nástěnných obrazů 10 sešitů pro děti 25 nástěnných obrazů 10 sešitů pro děti 28 nástěnných obrazů 10 sešitů pro děti 30 x 42 cm 30 x 42 cm 30 x 42 cm karton 350 g/m2 zalaminovaná lícová strana karton 350 g/m2 zalaminovaná lícová strana karton 350 g/m2 zalaminovaná lícová strana výkresové desky výkresové desky výkresové desky 67 Edukační pomůcku lze využít jak při kolektivních činnostech, tak i při individuální práci s dětmi. Celý systém je seřazen dle náročnosti do 3 částí. Nástěnné obrazy jsou pro potřebu orientace učitele očíslované. Součástí jednotlivých částí je vždy 10 ks sešitků ve formátu A5 pro potřeby rodičů a jejich práce s dětmi doma. Sešitky je možné i dokoupit. Další informace najdete na e-shopu www.novadida.cz. Obrazový logopedický slovník 1 První část je zaměřena na samohlásky (A E I O U OU) a skupiny souhlásek (M B P V F), (J BĚ PĚ VĚ MĚ Ď Ť Ň), (D T N K G CH H), obsahuje 28 obrazů. Obrazový logopedický slovník 2 Druhá část je zaměřena na skupinu souhlásek (C S Z Č Š Ž), obsahuje 25 obrazů. Obrazový logopedický slovník 3 Třetí část je zaměřena na skupinu souhlásek (L R Ř), obsahuje 29 obrazů. Logopedický obrazový slovník napsala PaedDr. Ladislava Šmídová, ilustrovala ak. mal. Zdeňka Krejčová DO E-SHOPU

RkJQdWJsaXNoZXIy ODQ2Mjk=