Katalog didaktických pomůcek NOVADIDA 2022-2023

® dǀŽƎşŵĞ ƉƌŽ ƌĂĚŽƐƚ nj ƵēĞŶş KATALOG didaktických pomůcek školní rok 2022/2023 Ilustrovala Táťána Grmelová

1 2 5 5 1 ® 1 2 ® 2 3 ® 9 ® 3 4 ® 16 ® 21 22 ® 24 ® 5 ® 6 ® 10 11 ® 12 ® 16 17 ® Navštivte náš web www.novadida.cz a prozkoumejte novou kategorii s drobnostmi, kterou v katalogu nenajdete. Jsou skvělými doplňky k pomůckám. Maxi domina, mini verze pro žáky, losovátka, nápisy… Najděte si to svoje. MAXI drobnosti

Dobrý den, milé kolegyně a kolegové, bylo by naivní tvářit se nadmíru pozitivně, jak sluníčko krásně svítí a vše září jasnými barvami, když se po dvou letech covidu, blízké války, chaosu na energetických trzích a neschopností politiků cokoli s tím udělat, řítíme do nebývalé krize. Nikdo v současné době nedokáže odhadnout ani předpovědět, co bude dál, kam vlastně směřujeme. Takže něco pro neutuchající naději! Slyšte příběh: Ke konci 19. století se velkáměsta potýkala s obrovskýmmnožstvímkoňského hnoje, který zaplňoval ulice. Doprava koňskými povozy zažívala díky rozvoji průmyslu nebývalý rozkvět. Ale co s tím trusem? Koňský hnůj už nebylo ani možné vyvážet zaměsto, navíc se stal semeništěmbakterií a šířil se díky němu zejména tyfus. Situace byla tak neúnosná, že se musela sejít první konference v New Yorku. Řešení se však nenašlo. Výpočty množství trusu byly děsivé. Odhadovalo se, že některá města skončí v budoucnu pod hromadami hnoje. I tehdy se řešení objevilo. Nečekaně. Byl to vynález automobilu. Osobně bych si velmi přála, kdyby se v blízké budoucnosti objevil vynález, který námumožní získávat a přeměnit volnou energii. Každý z nás je zářič, každý z nás je zdrojem energie. Snad se nám brzy poštěstí zažít na vlastní kůži podobný okamžik, jaký zažili lidé ke konci 19. století, kdy se zatajeným dechem hleděli na první dům osvětlený elektrickými žárovkami. Vítejte v době elektrické! Teď však potřebujeme něco dalšího. Něco nového, něco objevného, něco, co zahájí další éru. Přeji Vám úspěšný nový školní rok. Mgr. Jana Žouželková OBSAH Slovesa 4 Příběh kapky vody 6 Moje kůže, moje srst 10 Mořský svět 12 Lidské vlastnosti 14 Přírodní prostředí 16 Česká obrázková abeceda 18 Nová DIDA® 1 20 Nová DIDA® 1 24 nástěnné obrazy Anglická obrázková abeceda 26 Anglická DIDA® 1 28 Azbuka 32 Ruská DIDA® 1 34 Německá DIDA® 1 38 Čísla 1–20 43 Počítání do pěti 44 Tvary 45 Násobilka mořský svět 46 Barevná čísla 47 Barevná písmena 47 Barvy kolem nás 48 Kartotéka slov 52 Pohádky od maminky 54 Pohádkové bytosti 66 Omalovánky – dárek 68 Artikulační pusinky 76 Obrazový logopedický slovník 77 Hudební nástroje 82 Objednávka 2022/2023 83 firemní profil NOVADIDA 585 207 451 info@novadida.cz www.novadida.cz NovaDida spol. s r. o., Táboritů 237/1, 779 00 Olomouc IČO: 28612736, DIČ: CZ28612736, firma je zapsaná u KS Ostrava, oddíl C vložka 44502

SLOVESA novinka SLOVESA Soubor didaktických materiálů pro výuku češtiny na 1. i 2. stupni ZŠ je zaměřený zejména na slovesa. Procvičovat se však dají všechny slovní druhy a také rozšiřovat slovní zásobu. Cílem této pomůcky je mimo jiné i objevování rozmanitosti češtiny. Každá ilustrace představuje činnost, kterou lze popsat krátkými větami, přiřadit nejen sloveso, ale i ostatní druhy slov. Děti mohou vymýšlet příběhy. Slovesa na samostatných textových kartách mají tvar infinitivu, využijete je k procvičování učiva o slovesech. Pomůcku můžete kombinovat s didaktickou pomůckou Kartotéka slov, kterou najdete na straně 52. 24,5 cm 7,5 cm Demonstrační karty jsou uloženy v magneticky uzavíratelné krabici. Celková hmotnost cca 4,5 kg. Příručka s návody k výuce OBSAH: 128 ks ilustrovaných karet A5+ (22 x 17 cm) 200 ks textových karet (22 x 6,5 cm) 1x příručka pro učitele 37 cm 4 kat. č. název výrobku cena vč. DPH obsah rozměry materiál balení 044 Slovesa 3 990 Kč 128 obrazových karet 200 textových karet příručka 22 x 17 cm, 22 x 6,5 cm karton 350 g/m2 zalaminovaná lícová strana krabice

Ukázka vybraných obrazů: Soubor obsahuje 128 ilustrovaných obrazů a 200 textových karet, které se dají přiřadit k ilustracím. 5

PŘÍBĚH KAPKY VODY 6

kat. č. název výrobku cena vč. DPH obsah rozměry materiál balení 042 Příběh kapky vody 3 990 Kč 100 karet A4, omalovánky, domino, příručka 21 x 30 cm karton 350 g/m2 zalaminovaná lícová strana krabice PŘÍBĚH KAPKY VODY Soubor didaktických materiálů pro výuku v MŠ a 1. stupni ZŠ, zaměřený na seznámení dětí s vodou v přírodě, odkud se bere, kde pomáhá, škodí, jak vodu lidé mohou využívat a chránit. Cílem této pomůcky je uvědomění si, jak důležitá je voda pro náš život a jak ji musíme pro svou budoucnost chránit. Soubor je tematicky rozčleněn do 6 samostatných bloků: 1. Kapička se učí (podoby vody, skupenství) 2. Kapička cestovatelka (od pramene k oceánu, koloběh vody) 3. Kapička parádnice (proměny vody v přírodě) 4. Kapička pomáhá (kde vodu potřebujeme, voda a elektřina) 5. Kapička a Elík (voda a elektřina) 6. Kapička se zlobí (jak nám voda může škodit a jak se chránit) Všechna témata jsou doplněna obrazovýmmateriálem v podobě velmi kvalitních fotografií a názornými ilustracemi. Součástí souboru jsou kreslené omalovánky, domino kapiček s emocemi, říkanky a básničky. Pro učitele je zpracována podrobná příručka s motivačními příběhy a návodem, jak pomůcku využívat a dosahovat tak vzdělávacích cílů. Celým příběhem provází kapka vody Kapička. 24,5 cm 7,5 cm Demonstrační karty jsou uloženy v magneticky uzavíratelné krabici. Celková hmotnost cca 4,5 kg. Příručka s návody k výuce OBSAH: 80 ks nástěnných fotografických obrazů A4 20 ks ilustrovaných nástěnných obrazů A4 1x omalovánky A4 (16 omalovánek) 1x maxi domino kapiček s emocemi 1x maxi pexeso kapiček s emocemi 20 ks básniček na kartičkách 1x příručka pro učitele 37 cm 7

Soubor obsahuje 20 ilustrovaných obrazů A4, které jsou zároveň předlohou pro omalovánky. Ilustrovala ak. mal. Zdeňka Krejčová. Součástí souboru jsou černobílé omalovánky s 16 obrazy, které si můžete kopírovat. Maxidomino oceníte pro svou velikost. Vyobrazené kapky se pojí k příběhům na obrazech a vyjadřují lidské emoce. 2 Příběh kapky vody, © NovaDida, spol. s r. o., 2019, ilustrovala akademická malířka Zdeňka Krejčová, www.novadida.cz 5 Příběh kapky vody, © NovaDida, spol. s r. o., 2019, ilustrovala akademická malířka Zdeňka Krejčová, www.novadida.cz 7 Příběh kapky vody, © NovaDida, spol. s r. o., 2019, ilustrovala akademická malířka Zdeňka Krejčová, www.novadida.cz 11 Příběh kapky vody, © NovaDida, spol. s r. o., 2019, ilustrovala akademická malířka Zdeňka Krejčová, www.novadida.cz 1 Příběh kapky vody, omalovánky. Ilustrovala ak. mal. Zdeňka Krejčová. Vydala NovaDida, spol. s r. o., 2019, Olomouc, www.novadida.cz. Vydavatel povoluje kopírování na papír. novadida 6 Příběh kapky vody, omalovánky. Ilustrovala ak. mal. Zdeňka Krejčová. Vydala NovaDida, spol. s r. o., 2019, Olomouc, www.novadida.cz. Vydavatel povoluje kopírování na papír. novadida 4 Příběh kapky vody, omalovánky. Ilustrovala ak. mal. Zdeňka Krejčová. Vydala NovaDida, spol. s r. o., 2019, Olomouc, www.novadida.cz. Vydavatel povoluje kopírování na papír. novadida 8 Příběh kapky vody, omalovánky. Ilustrovala ak. mal. Zdeňka Krejčová. Vydala NovaDida, spol. s r. o., 2019, Olomouc, www.novadida.cz. Vydavatel povoluje kopírování na papír. novadida 3 Příběh kapky vody, © NovaDida, spol. s r. o., 2019, ilustrovala akademická malířka Zdeňka Krejčová, www.novadida.cz 1 Příběh kapky vody, omalovánky. Ilustrovala ak. mal. Zdeňka Krejčová. Vydala NovaDida, spol. s r. o., 2019, Olomouc, www.novadida.cz. Vydavatel povoluje kopírování na papír. novadida 5 Příběh kapky vody, omalovánky. Ilustrovala ak. mal. Zdeňka Krejčová. Vydala NovaDida, spol. s r. o., 2019, Olomouc, www.novadida.cz. Vydavatel povoluje kopírování na papír. novadida 9 Příběh kapky vody, omalovánky. Ilustrovala ak. mal. Zdeňka Krejčová. Vydala NovaDida, spol. s r. o., 2019, Olomouc, www.novadida.cz. Vydavatel povoluje kopírování na papír. novadida 13 Příběh kapky vody, omalovánky. Ilustrovala ak. mal. Zdeňka Krejčová. Vydala NovaDida, spol. s r. o., 2019, Olomouc, www.novadida.cz. Vydavatel povoluje kopírování na papír. novadida 10 Příběh kapky vody, © NovaDida, spol. s r. o., 2019, ilustrovala akademická malířka Zdeňka Krejčová, www.novadida.cz 3 Příběh kapky vody, omalovánky. Ilustrovala ak. mal. Zdeňka Krejčová. Vydala NovaDida, spol. s r. o., 2019, Olomouc, www.novadida.cz. Vydavatel povoluje kopírování na papír. novadida 7 Příběh kapky vody, omalovánky. Ilustrovala ak. mal. Zdeňka Krejčová. Vydala NovaDida, spol. s r. o., 2019, Olomouc, www.novadida.cz. Vydavatel povoluje kopírování na papír. novadida 11 Příběh kapky vody, omalovánky. Ilustrovala ak. mal. Zdeňka Krejčová. Vydala NovaDida, spol. s r. o., 2019, Olomouc, www.novadida.cz. Vydavatel povoluje kopírování na papír. novadida 15 Příběh kapky vody, omalovánky. Ilustrovala ak. mal. Zdeňka Krejčová. Vydala NovaDida, spol. s r. o., 2019, Olomouc, www.novadida.cz. Vydavatel povoluje kopírování na papír. novadida 16 Příběh kapky vody, © NovaDida, spol. s r. o., 2019, ilustrovala akademická malířka Zdeňka Krejčová, www.novadida.cz 12 Příběh kapky vody, © NovaDida, spol. s r. o., 2019, ilustrovala akademická malířka Zdeňka Krejčová, www.novadida.cz 6 Příběh kapky vody, © NovaDida, spol. s r. o., 2019, ilustrovala akademická malířka Zdeňka Krejčová, www.novadida.cz 1 Příběh kapky vody, © NovaDida, spol. s r. o., 2019, ilustrovala akademická malířka Zdeňka Krejčová, www.novadida.cz 8 Příběh kapky vody, © NovaDida, spol. s r. o., 2019, ilustrovala akademická malířka Zdeňka Krejčová, www.novadida.cz 9 Příběh kapky vody, © NovaDida, spol. s r. o., 2019, ilustrovala akademická malířka Zdeňka Krejčová, www.novadida.cz 8 Ukázka: Ukázka:

9 80 nástěnných fotografických obrazů vás provede příběhy kapky vody: – kde vodu potřebujeme, – jak ji používáme, – kde nám škodí, – kde pomáhá, – jakými podobami prochází, – jaká má skupenství, – jak o vodu pečovat a další. Ukázka části obrazů:

10 MOJE KŮŽE, MOJE SRST kat. č. název výrobku cena vč. DPH obsah rozměry materiál balení 027 Moje kůže, moje srst 1 530 Kč 43 obrazových karet příručka 21 x 30 cm karton 350 g/m2 zalaminovaná lícová strana box Soubor 43 didaktických obrazů formátu A4 Nemohla jsem odolat, když jsem našla ve fotobance nádherné makrofotografie detailů kůže a srsti některých živočichů. Vznikla tak didaktická pomůcka 21 párů fotografií formátu A4 jednotlivých zástupců druhů od hmyzu až po savce. Součástí pomůcky je i příručka se zajímavostmi, která překvapí nejen děti, ale i učitele. Celkem 43 karet o velikosti A4, karton 350 g/m2, průmyslové lamino, baleno v boxu.

11

12 MOŘSKÝ SVĚT 026 Mořský svět 1 530 Kč 44 obrazových karet příručka 21 x 30 cm karton 350 g/m2 zalaminovaná lícová strana box kat. č. název výrobku cena vč. DPH obsah rozměry materiál balení Soubor 44 didaktických obrazů formátu A4 Didaktická pomůcka, která dětem přiblíží podmořský svět. Od tropického moře po ledové. Živočichové, tedy nejen ryby, se kterými se děti mohou setkat u moře na dovolené s rodiči. Takové šlápnutí na ježovku v Chorvatsku určitě někteří znáte. Soubor 44 fotografií s popisem a s doprovodnými texty v příručce. Karton 350 g/m2, formát A4, průmyslové lamino, baleno v boxu.

13

14 LIDSKÉ VLASTNOSTI

15 kat. č. název výrobku cena vč. DPH obsah rozměry materiál balení 028 Lidské vlastnosti 2 160 Kč 20 nástěnných obrazů příručka 42 x 30 cm karton 350 g/m2 zalaminovaná lícová strana výkresové desky Soubor 20 didaktických obrazů formátu A3 Ach, ta slovní zásoba. Některé lidské emoce nedokážeme úplně přesně pojmenovat. A lidské vlastnosti? Jak jen je dětem přiblížit ve vztahu k jejich chování. Soubor 20 nástěnných obrazů s 20 lidskými vlastnostmi. 10 kladných a 10 záporných vlastností s ilustracemi a krátkým příběhem. Máte to u vás ve třídě podobně? Poznáváte se v popsaných situacích? Součástí pomůcky je příručka se seznamem několika stovek lidských vlastností. Texty napsala Dagmar Pernická, ilustroval Oldřich Hyvnar. Velikost jednoho obrazu formát A3.

16 PŘÍRODNÍ PROSTŘEDÍ

17 1 Přírodní prostředí, © NovaDida, spol. s r. o., 2017, foto licence: Dreamstime.com, www.novadida.cz les 2 Přírodní prostředí, © NovaDida, spol. s r. o., 2017, foto licence: Dreamstime.com, www.novadida.cz louka 3 Přírodní prostředí, © NovaDida, spol. s r. o., 2017, foto licence: Dreamstime.com, www.novadida.cz pole 10 Přírodní prostředí, © NovaDida, spol. s r. o., 2017, foto licence: Dreamstime.com, www.novadida.cz poušť 11 Přírodní prostředí, © NovaDida, spol. s r. o., 2017, foto licence: Dreamstime.com, www.novadida.cz polární krajina 4 Přírodní prostředí, © NovaDida, spol. s r. o., 2017, foto licence: Dreamstime.com, www.novadida.cz hory 5 Přírodní prostředí, © NovaDida, spol. s r. o., 2017, foto licence: Dreamstime.com, www.novadida.cz řeka 6 Přírodní prostředí, © NovaDida, spol. s r. o., 2017, foto licence: Dreamstime.com, www.novadida.cz rybník 7 Přírodní prostředí, © NovaDida, spol. s r. o., 2017, foto licence: Dreamstime.com, www.novadida.cz moře 8 Přírodní prostředí, © NovaDida, spol. s r. o., 2017, foto licence: Dreamstime.com, www.novadida.cz deštný prales 9 Přírodní prostředí, © NovaDida, spol. s r. o., 2017, foto licence: Dreamstime.com, www.novadida.cz savana kat. č. název výrobku cena vč. DPH obsah rozměry materiál balení 031 Přírodní prostředí 1 020 Kč 11 nástěnných obrazů 42 x 30 cm karton 350 g/m2 zalaminovaná lícová strana výkresové desky Soubor 11 didaktických obrazů formátu A3 Názorná ukázka různých prostředí na vysoce kvalitních fotografiích. Voda sladká (stojatá – rybník, tekoucí – řeka) x voda slaná – moře; les v našich končinách x tropický deštný prales; země úrodná x neúrodná, u nás x exotická (louka, pole, hory x savana, poušť, polární krajina). Základní rozdíly prostředí pro potřebu v mateřské škole pro vytvoření primárních představ.

18 007 Česká obrázková abeceda 1 020 Kč 28 obrazových karet 21 x 30 cm karton 350 g/m2 zalaminovaná lícová strana box kat. č. název výrobku cena vč. DPH obsah rozměry materiál balení ČESKÁ OBRÁZKOVÁ ABECEDA Soubor 28 motivačních obrazů formátu A4 Didaktická pomůcka určená k výuce a procvičování české abecedy – vyvozování abecedy dle slabikáře v 1. třídě. Pomůcku lze využít již ve školce pro předškoláky, protože neobsahuje psací písmo. Každé písmeno je zobrazeno na samostatné kartě formátu A4 s motivačním obrázkem.

19

22 cm 6,5 cm 17 cm NOVÁ DIDA® 1 005 004 Nová DIDA 1 verze ZŠ Nová DIDA 1 verze MŠ 5 200 Kč 3 990 Kč 180 obrazových karet 20 obrazových karet 400 textových karet příručka 180 obrazových karet 20 obrazových karet příručka 22 x 17 cm 30 x 21 cm 22 x 6,5 cm 22 x 17 cm 30 x 21 cm karton 350 g/m2 zalaminovaná lícová strana karton 350 g/m2 zalaminovaná lícová strana zelená a modrá krabice zelená krabice kat. č. název výrobku cena vč. DPH obsah rozměry materiál balení kat. č. název výrobku cena vč. DPH obsah rozměry materiál balení JEŽEK ® VI-31 20

I. JARO II. LÉTO III. PODZIM VIII. ROK, ŠKOLA, DOMOV, ZDRAVÍ VII. DOPRAVA IV. ZIMA V. ROSTLINY A PLODINY VI. ŽIVOČICHOVÉ ROZDĚLENÍ DEMONSTRAČNÍCH KARET DO KAPITOL: (Jednotlivé kapitoly jsou odlišeny barevným okrajem a číslováním.) DŮM LYŽOVÁNÍ TRAMVAJ LOUKA POMERANČ SNÍDANĚ KOŠÍK SÝKORA ® ® Nová DIDA 1 verze MŠ Nová DIDA 1 verze ZŠ 21 Didaktická pomůcka pro MŠ a 1. stupeň ZŠ. Svým obsahempokrývá výuku prvouky.

I. JARO 4 ks větších a 8 ks menších demonstračních karet, 20 ks textových karet IV. ZIMA 4 ks větších a 12 ks menších demonstračních karet, 23 ks textových karet VI. ŽIVOČICHOVÉ 45 menších demonstračních karet, 89 ks textových karet II. LÉTO 3 ks větších a 12 ks menších demonstračních karet, 25 ks textových karet Fotografie obrazových a textových karet k tématu Vánoce 22

VII. DOPRAVA 3 ks větších a 14 ks menších demonstračních karet, 31 ks textových karet III. PODZIM 4 ks větších a 7 ks menších demonstračních karet, 21 ks textových karet V. ROSTLINY A PLODINY 40 menších demonstračních karet, 75 ks textových karet VIII. ROK, ŠKOLA, DOMOV, ZDRAVÍ 2 ks větších a 42 ks menších demonstračních karet, 116 ks textových karet Didaktická pomůcka je rozčleněna do 8 témat: 1. Jaro 2. Léto 3. Podzim 4. Zima 5. Rostliny a plodiny 6. Živočichové 7. Doprava 8. Rok škola, domov, zdraví Obrazová část obsahuje 180 demonstračních karet a 20 situačních karet (zelená krabice). Textová část obsahuje 400 textových karet (modrá krabice). Součástí pomůcky je příručka pro učitele s podrobným popisem a návody k výuce. 23 Vyobrazeny všechny karty z pomůcky.

24 NOVÁ DIDA® 1 NÁSTĚNNÉ OBRAZY

17 Nová DIDA 1, didaktické obrazy, © NovaDida, spol. s r. o. , 2019, ilustrovala akademická malířka Zdeňka Krejčová, www.novadida.cz ® 18 Nová DIDA 1, didaktické obrazy, © NovaDida, spol. s r. o. , 2019, ilustrovala akademická malířka Zdeňka Krejčová, www.novadida.cz ® kat. č. název výrobku cena vč. DPH obsah rozměry materiál balení 020 Nová DIDA 1 nástěnné obrazy 3 260 Kč 20 nástěnných obrazů příručka 60 x 42 cm karton 350 g/m2 zalaminovaná lícová strana výkresové desky Soubor 20 nástěnných obrazů formátu A2 K obrazové části Nová DIDA 1 jsme vytiskli situační obrázky ve velkém formátu A2 (60 x 42 cm) jako nástěnné obrazy. Někteří jste měli zájem pouze o tyto situační obrázky, protože malé demonstrační obrázky máte třeba již v jiných pomůckách. Témata: Jaro, Léto, Podzim, Zima, Město, Vesnice, Domov, Ve škole, Doprava. 25

26 ANGLICKÁ OBRÁZKOVÁ ABECEDA kat. č. název výrobku cena vč. DPH obsah rozměry materiál balení 008 Anglická obrázková abeceda 1 020 Kč 26 obrazových karet 21 x 30 cm karton 350 g/m2 zalaminovaná lícová strana box

Didaktická pomůcka pro výuku anglické abecedy Je zpracována v souladu s Anglickou DIDOU, kombinace obou pomůcek tak vytváří dokonalý systém pro výuku angličtiny pro začátečníky v mateřské a základní škole. (A divili byste se, jak skvěle se s ní učí dospělí.) Pro výslovnost jsme nepoužili Mezinárodní fonetickou abecedu (International Phonetic Alphabet), ale českou transkripci za použití jen znaků v české abecedě. Soubor obsahuje 26 karet formátu A4, je vyroben z kartonu 350 g/m2, lícová strana karet je zalaminovaná. Ke kartám lze dokoupit magnetickou samolepicí fólii A4, po jejímž nalepení můžete pomůcku upevňovat i na magnetickou tabuli. Rozměr jedné karty: 21 x 30 cm, celková plocha pomůcky: 1,8 m2. 27

ANGLICKÁ DIDA® hot XV-11 ® 28 SKUTEČNÁ VELIKOST

1. GREETINGS 2. NAMES 3. WE GO TO SCHOOL 4. MY SCHOOL BAG 5. COLOUR WHEEL 6. WE CAN COUNT 7. MY FAMILY 8. MY BODY 9. GETTING DRESSED 10. BREAKFAST TABLE 11. IN THE GARDEN 12. TOYSHOP 13. WILD ANIMALS 14. FARM ANIMALS 15. WEATHER Good morning I-2 ® door III-6 ® school bag IV-9 ® red V-5 ® seven VI-7 ® mother, mum VII-2 ® eyes VIII-5 ® egg X-7 ® sweater IX-12 ® teddy bear XII-11 ® pear XI-2 ® hot XV-11 ® camel XIII-13 ® donkey XIV-8 ® 24,5 cm 7,5 cm Demonstrační karty jsou uloženy v magneticky uzavíratelné krabici. Celková hmotnost cca 4,5 kg. ROZDĚLENÍ DEMONSTRAČNÍCH KARET DO KAPITOL: (Jednotlivé kapitoly jsou odlišeny barevným okrajem a číslováním.) Příručka s návody k výuce Didaktická pomůcka pro výuku angličtiny v mateřských a základních školách Tato krabice obsahuje všechny vyobrazené demonstrační karty (214 ks) na dalších stranách a příručku s návody k výuce. K pomůcce lze zakoupit magnetickou samolepicí fólii A4. Tu můžete stříhat kancelářskými nůžkami na čtverečky zhruba 2 x 2 cm a přilepit na rubovou stranu karty. Na celou pomůcku stačí 3 fólie. Krabice má i s obsahem hmotnost cca 4,5 kg. Autorkou ilustrací je ak. malířka Zdeňka Krejčová. 010 Anglická DIDA 3 990 Kč 192 obrazových karet 22 textových karet příručka 17 x 22 cm 22 x 6,5 cm karton 350 g/m2 zalaminovaná lícová strana krabice kat. č. název výrobku cena vč. DPH obsah rozměry materiál balení 29 37 cm

pen IV-1 ® book IV-11 ® school bag IV-9 ® sharpener IV-4 ® rubber IV-3 ® felt-tip pen IV-6 ® pencil IV-2 ® exercise book IV-10 ® crayons IV-5 ® ruler IV-7 ® pencil case IV-8 ® MY SCHOOL BAG 11 demonstračních karet honey X-1 ® butter X-9 ® roll X-4 ® cheese X-3 ® milk X-6 ® egg X-7 ® fish X-2 ® yoghurt X-10 ® bread X-5 ® tea X-11 ® ham X-13 ® cereals X-12 ® coffee X-14 ® ice cream X-15 ® jam X-8 ® BREAKFAST TABLE 15 demonstračních karet dress IX-1 ® anorak IX-9 ® socks IX-4 ® skirt IX-3 ® trousers IX-6 ® jeans IX-7 ® shirt IX-2 ® cap IX-10 ® T-shirt IX-5 ® hat IX-11 ® trainers IX-15 ® slippers IX-18 ® tights IX-13 ® blouse IX-17 ® shawl IX-20 ® sweater IX-12 ® coat IX-16 ® umbrella IX-19 ® shoes IX-14 ® sweatshirt IX-8 ® GETTING DRESSED 20 demonstračních karet cold XV-5 ® freezing XV-10 ® windy XV-6 ® snowing XV-7 ® hot XV-11 ® partly cloudy XV-12 ® rainy XV-3 ® foggy XV-4 ® sunny XV-1 ® rainbow XV-9 ® cloudy XV-2 ® thunderstorm XV-8 ® WEATHER 12 demonstračních karet doll XII-1 ® teddy bear XII-11 ® ball XII-9 ® lego XII-4 ® lorry XII-3 ® bike XII-6 ® boat XII-7 ® car XII-2 ® kite XII-12 ® train XII-10 ® pram XII-5 ® plane XII-8 ® TOYSHOP 12 demonstračních karet kangaroo XIII-4 ® tortoise XIII-15 ® parrot XIII-9 ® zebra XIII-14 ® penguin XIII-11 ® bear XIII-6 ® octopus XIII-19 ® elephant XIII-10 ® tiger XIII-12 ® snake XIII-2 ® rhino XIII-7 ® dolphin XIII-1 ® hippo XIII-3 ® crocodile XIII-16 ® fish XIII-17 ® lion XIII-5 ® giraffe XIII-18 ® monkey XIII-8 ® camel XIII-13 ® WILD ANIMALS 19 demonstračních karet father, dad VII-1 ® grandfather grandpa VII-5 ® mother, mum VII-2 ® grandmother grandma VII-6 ® house VII-9 ® flower VII-10 ® daughter, sister VII-3 ® uncle VII-7 ® aunt VII-8 ® son, brother VII-4 ® tree VII-11 ® MY FAMILY 11 demonstračních karet 30

Good night I-3 ® Good morning I-2 ® Good bye I-5 ® Hello I-6 ® Good afternoon I-1 ® Good evening I-4 ® GREETINGS 6 demonstračních karet blackboard III-1 ® clock III-11 ® table III-5 ® window III-3 ® picture III-7 ® CD III-9 ® chair III-2 ® box III-12 ® door III-6 ® desk III-4 ® map III-8 ® bookcase III-10 ® WE GO TO SCHOOL 12 demonstračních karet feet VIII-3 ® hands VIII-7 ® ears VIII-9 ® leg VIII-2 ® eyes VIII-5 ® mouth VIII-6 ® arm VIII-8 ® neck VIII-1 ® nose VIII-4 ® MY BODY 9 demonstračních karet apple XI-1 ® grapes XI-5 ® lettuce XI-12 ® melon XI-19 ® pear XI-2 ® cherries XI-3 ® cauliflower XI-14 ® carrot XI-11 ® potatoes XI-18 ® orange XI-6 ® radish XI-13 ® pepper XI-16 ® cucumber XI-15 ® kiwi XI-7 ® tomatoes XI-17 ® lemon XI-8 ® banana XI-9 ® strawberries XI-10 ® pineapple XI-4 ® IN THE GARDEN 19 demonstračních karet yellow V-2 ® blue V-7 ® red V-5 ® grey V-9 ® black V-11 ® orange V-3 ® white V-1 ® purple V-6 ® pink V-4 ® green V-8 ® brown V-10 ® COLOUR WHEEL 11 demonstračních karet donkey XIV-8 ® horse XIV-5 ® cow XIV-4 ® cat XIV-2 ® duck XIV-1 ® cock XIV-3 ® sheep XIV-9 ® bird XIV-13 ® dog XIV-10 ® mouse XIV-7 ® rabbit XIV-14 ® frog XIV-15 ® chick XIV-6 ® hen XIV-12 ® pig XIV-11 ® FARM ANIMALS FARM ANIMALS 15 demonstračních karet three VI-3 ® thirteen VI-13 ® nine VI-9 ® nineteen VI-19 ® six VI-6 ® sixteen VI-16 ® two VI-2 ® twelve VI-12 ® eight VI-8 ® eighteen VI-18 ® five VI-5 ® fifteen VI-15 ® one VI-1 ® eleven VI-11 ® seven VI-7 ® seventeen VI-17 ® four VI-4 ® fourteen VI-14 ® ten VI-10 ® twenty VI-20 ® WE CAN COUNT 20 demonstračních karet NAMES 22 demonstračních karet 31 Vyobrazeny všechny karty z pomůcky.

AZBUKA 012 Azbuka 1 700 Kč 609 textových karet 13 x 8 cm, 6,5 x 8 cm, 21 x 30 cm karton 350 g/m2 zalaminovaná lícová strana krabice kat. č. název výrobku cena vč. DPH obsah rozměry materiál balení К Ш 6,5 cm 13 cm 8 cm 8 cm 32 SKUTEČNÁ VELIKOST

Soubor obsahuje: 1. malá tiskací písmena azbuky, 2. velká tiskací písmena azbuky, 3. psací písmena azbuky, 4. popisovatelnou tabulku. Materiál: karton 350 g/m2, na lícové straně zalaminovaný. Karty lze popisovat popisovači na white board. Lze dokoupit samolepicí magnetickou fólii k upevnění. Celková plocha pomůcky je 7,8 m2. V souboru Azbuka je 12 ks popisovatelných tabulek o velikosti A4. Z lícové strany je přehled celé azbuky (tiskací písmeno malé a velké, psací písmeno, výslovnost). Rubová strana popisovací tabulky s azbukou je BÍLÁ. Na tuto stranu lze opakovaným psaním nacvičovat písmena a opětovně ji mazat. Kombinací pomůcek Ruská DIDA a AZBUKA získáte jedinečný didaktický systém pro výuku ruštiny. 6,5 cm 13 cm 8 cm К О Ш К А к о ш к а 8 cm 17 cm 22 cm А А З Б У К а а з б у к ad 1/ malá tiskací písmena azbuky 219 ks ad 2/ velká tiskací písmena azbuky 219 ks ad 3/ psací písmena azbuky 159 ks ad 4/ popisovatelné tabulky k nácviku psaní karty lze popisovat popisovači, nácvik psaní obtahováním, každé písmeno 5x, spec. znaky 3x každé písmeno 7x, spec. znaky 3x každé písmeno 7x, spec. znaky 3x rubová strana lícová strana 24,5 cm 37 cm 7,5 cm 33

RUSKÁ DIDA® 34 SKUTEČNÁ VELIKOST

1. ПРИВЕТСТВИЯ 2. ИМЕНА 3. В ШКОЛЕ 4. МОЙ ПОРТФЕЛЬ 5. ЦВЕТА 6. МЫ СЧИТАЕМ 7. МОЯ СЕМЬЯ 8. НАШЕ ТЕЛО 9. ОДЕЖДА 10. ЗАВТРАК 11. В ОГОРОДЕ, В САДУ 12. МОИ ИГРУШКИ 13. В ЗООПАРКЕ 14. НА ФЕРМЕ 15. ПОГОДА ROZDĚLENÍ DEMONSTRAČNÍCH KARET DO KAPITOL: (Jednotlivé kapitoly jsou odlišeny barevným okrajem a číslováním.) 24,5 cm 37 cm 7,5 cm Příručka s návody k výuce pencil case IV-8 ® ɩɟɧɚɥ anorak IX-9 ® ɤɭɪɬɤɚ desk III-4 ® ɩɚɪɬɚ uncle VII-7 ® ɞɹɞɹ orange XI-6 ® ɚɩɟɥɶɫɢɧ Good night I-3 ® ɋɩɨɤɨɣɧɨɣ ɧɨɱɢ! purple V-6 ® ɮɢɚɥɟɬɨɜɵɣ six VI-6 ® ɲɟɫɬɶ mouth VIII-6 ® ɪɨɬ jam X-8 ® ɜɚɪɟɧɶɟ pram XII-5 ® ɤɨɥɹɫɤɚ parrot XIII-9 ® ɩɨɩɭɝɚɣ cat XIV-2 ® ɤɨɲɤɚ snowing XV-7 ® ɢɞɺɬ ɫɧɟɝ Demonstrační karty jsou uloženy v magneticky uzavíratelné krabici. Celková hmotnost cca 4,5 kg. Ruská DIDA – didaktická pomůcka pro výuku ruštiny v základních školách Tato krabice obsahuje všechny vyobrazené demonstrační karty (214 ks) na dalších stranách a příručku s návody k výuce. K pomůcce lze zakoupit magnetickou samolepicí fólii A4. Tu můžete stříhat kancelářskými nůžkami na čtverečky zhruba 2 x 2 cm a přilepit na rubovou stranu karty. Na celou pomůcku stačí 3 fólie. Krabice má i s obsahem hmotnost cca 4,5 kg. Autorkou ilustrací je ak. malířka Zdeňka Krejčová. 011 Ruská DIDA 3 990 Kč 214 obrazových karet 22 textových karet příručka 17 x 22 cm 22 x 6,5 cm karton 350 g/m2 zalaminovaná lícová strana krabice kat. č. název výrobku cena vč. DPH obsah rozměry materiál balení 35

pen IV-1 ® ɪɭɱɤɚ book IV-11 ® ɤɧɢɝɚ school bag IV-9 ® ɩɨɪɬɮɟɥɶ sharpener IV-4 ® ɬɨɱɢɥɤɚ rubber IV-3 ® ɪɟɡɢɧɤɚ felt-tip pen IV-6 ® ɮɥɨɦɚɫɬɟɪ pencil IV-2 ® ɤɚɪɚɧɞɚɲ exercise book IV-10 ® ɬɟɬɪɚɞɶ crayons IV-5 ® ɰɜɟɬɧɵɟ ɤɚɪɚɧɞɚɲɢ ruler IV-7 ® ɥɢɧɟɣɤɚ pencil case IV-8 ® ɩɟɧɚɥ МОЙ ПОРТФЕЛЬ 11 demonstračních karet honey X-1 ® ɦɺɞ butter X-9 ® ɦɚɫɥɨ roll X-4 ® ɪɨɝɚɥɢɤ cheese X-3 ® ɫɵɪ milk X-6 ® ɦɨɥɨɤɨ egg X-7 ® ɹɣɰɨ fish X-2 ® ɪɵɛɚ yoghurt X-10 ® ɣɨɝɭɪɬ bread X-5 ® ɯɥɟɛ tea X-11 ® ɱɚɣ ham X-13 ® ɜɟɬɱɢɧɚ cereals X-12 ® ɦɸɫɥɢ coffee X-14 ® ɤɨɮɟ ice cream X-15 ® ɦɨɪɨɠɟɧɨɟ jam X-8 ® ɜɚɪɟɧɶɟ ЗАВТРАК 15 demonstračních karet dress IX-1 ® ɩɥɚɬɶɟ anorak IX-9 ® ɤɭɪɬɤɚ socks IX-4 ® ɧɨɫɤɢ skirt IX-3 ® ɸɛɤɚ trousers IX-6 ® ɛɪɸɤɢ jeans IX-7 ® ɞɠɢɧɫɵ shirt IX-2 ® ɪɭɛɚɲɤɚ cap IX-10 ® ɛɟɣɫɛɨɥɤɚ T-shirt IX-5 ® ɮɭɬɛɨɥɤɚ hat IX-11 ® ɲɚɩɤɚ trainers IX-15 ® ɤɪɨɫɫɨɜɤɢ slippers IX-18 ® ɬɚɩɨɱɤɢ tights IX-13 ® ɤɨɥɝɨɬɤɢ blouse IX-17 ® ɤɨɮɬɨɱɤɚ shawl IX-20 ® ɲɚɪɮ sweater IX-12 ® ɫɜɢɬɟɪ coat IX-16 ® ɩɚɥɶɬɨ umbrella IX-19 ® ɡɨɧɬ shoes IX-14 ® ɛɨɬɢɧɤɢ sweatshirt IX-8 ® ɬɨɥɫɬɨɜɤɚ ОДЕЖДА 20 demonstračních karet cold XV-5 ® ɯɨɥɨɞɧɨ freezing XV-10 ® ɦɨɪɨɡ windy XV-6 ® ɜɟɬɟɪ snowing XV-7 ® ɢɞɺɬ ɫɧɟɝ hot XV-11 ® ɠɚɪɚ partly cloudy XV-12 ® ɩɟɪɟɦɟɧɧɚɹ ɨɛɥɚɱɧɨɫɬɶ rainy XV-3 ® ɢɞɺɬ ɞɨɠɞɶ foggy XV-4 ® ɬɭɦɚɧ sunny XV-1 ® ɫɨɥɧɟɱɧɚɹ rainbow XV-9 ® ɪɚɞɭɝɚ cloudy XV-2 ® ɨɛɥɚɱɧɚɹ thunderstorm XV-8 ® ɝɪɨɡɚ ПОГОДА 12 demonstračních karet doll XII-1 ® ɤɭɤɥɚ teddy bear XII-11 ® ɦɢɲɤɚ ball XII-9 ® ɦɹɱ lego XII-4 ® ɥɟɝɨ lorry XII-3 ® ɝɪɭɡɨɜɢɤ bike XII-6 ® ɜɟɥɨɫɢɩɟɞ boat XII-7 ® ɤɨɪɚɛɥɶ car XII-2 ® ɦɚɲɢɧɚ kite XII-12 ® ɛɭɦɚɠɧɵɣ ɡɦɟɣ train XII-10 ® ɩɨɟɡɞ pram XII-5 ® ɤɨɥɹɫɤɚ plane XII-8 ® ɫɚɦɨɥɺɬ МОИ ИГРУШКИ 12 demonstračních karet kangaroo XIII-4 ® ɤɟɧɝɭɪɭ tortoise XIII-15 ® ɱɟɪɟɩɚɯɚ parrot XIII-9 ® ɩɨɩɭɝɚɣ zebra XIII-14 ® ɡɟɛɪɚ penguin XIII-11 ® ɩɢɧɝɜɢɧ bear XIII-6 ® ɦɟɞɜɟɞɶ octopus XIII-19 ® ɨɫɶɦɢɧɨɝ elephant XIII-10 ® слон tiger XIII-12 ® ɬɢɝɪ snake XIII-2 ® ɡɦɟɹ rhino XIII-7 ® ɧɨɫɨɪɨɝ dolphin XIII-1 ® ɞɟɥɶɮɢɧ hippo XIII-3 ® ɛɟɝɟɦɨɬ crocodile XIII-16 ® ɤɪɨɤɨɞɢɥ fish XIII-17 ® ɪɵɛɚ lion XIII-5 ® ɥɟɜ giraffe XIII-18 ® ɠɢɪɚɮ monkey XIII-8 ® ɨɛɟɡɶɹɧɚ camel XIII-13 ® ɜɟɪɛɥɸɞ В ЗООПАРКЕ 19 demonstračních karet grandfather grandpa VII-5 ® ɞɟɞɭɲɤɚ grandmother grandma VII-6 ® ɛɚɛɭɲɤɚ house VII-9 ® ɞɨɦ flower VII-10 ® ɰɜɟɬ father, dad VII-1 ® ɩɚɩɚ mother, mum VII-2 ® ɦɚɦɚ daughter, sister VII-3 ® ɞɨɱɤɚ, ɫɟɫɬɪɚ uncle VII-7 ® ɞɹɞɹ aunt VII-8 ® ɬɺɬɹ son, brother VII-4 ® ɫɵɧ, ɛɪɚɬ tree VII-11 ® ɞɟɪɟɜɨ МОЯ СЕМЬЯ 11 demonstračních karet 36

Good night I-3 ® ɋɩɨɤɨɣɧɨɣ ɧɨɱɢ! Good morning I-2 ® Ⱦɨɛɪɵɣ ɞɟɧɶ! Good bye I-5 ® Ⱦɨ ɫɜɢɞɚɧɢɹ. Hello I-6 ® ɉɪɢɜɟɬ! Good afternoon I-1 ® Ɂɞɪɚɜɫɬɜɭɣɬɟ! Good evening I-4 ® Ⱦɨɛɪɵɣ ɜɟɱɟɪ! ПРИВЕТСТВИЯ 6 demonstračních karet blackboard III-1 ® ɞɨɫɤɚ clock III-11 ® ɱɚɫɵ table III-5 ® ɫɬɨɥ window III-3 ® ɨɤɧɨ picture III-7 ® ɤɚɪɬɢɧɚ CD III-9 ® ɫɢɞɢ chair III-2 ® ɫɬɭɥ box III-12 ® ɤɨɪɨɛɤɚ door III-6 ® ɞɜɟɪɶ desk III-4 ® ɩɚɪɬɚ map III-8 ® ɤɚɪɬɚ bookcase III-10 ® ɤɧɢɠɧɵɣ ɲɤɚɮ В ШКОЛЕ 12 demonstračních karet feet VIII-3 ® ɧɨɝɢ hands VIII-7 ® ɪɭɤɢ ears VIII-9 ® ɭɲɢ leg VIII-2 ® ɧɨɝɚ eyes VIII-5 ® ɝɥɚɡɚ mouth VIII-6 ® ɪɨɬ arm VIII-8 ® ɪɭɤɚ neck VIII-1 ® ɲɟɹ nose VIII-4 ® ɧɨɫ НАШЕ ТЕЛО 9 demonstračních karet apple XI-1 ® ɹɛɥɨɤɨ grapes XI-5 ® ɜɢɧɨɝɪɚɞ lettuce XI-12 ® ɫɚɥɚɬ melon XI-19 ® ɚɪɛɭɡ pear XI-2 ® ɝɪɭɲɚ cherries XI-3 ® ɱɟɪɟɲɧɹ cauliflower XI-14 ® ɰɜɟɬɧɚɹ ɤɚɩɭɫɬɚ carrot XI-11 ® ɦɨɪɤɨɜɶ potatoes XI-18 ® ɤɚɪɬɨɮ ɥɶ orange XI-6 ® ɚɩɟɥɶɫɢɧ radish XI-13 ® ɪɟɞɢɫɤɚ pepper XI-16 ® ɩɟɪɟɰ cucumber XI-15 ® ɨɝɭɪɟɰ kiwi XI-7 ® ɤɢɜɢ tomatoes XI-17 ® ɩɨɦɢɞɨɪ lemon XI-8 ® ɥɢɦɨɧ banana XI-9 ® ɛɚɧɚɧ strawberries XI-10 ® ɤɥɭɛɧɢɤɚ pineapple XI-4 ® ɚɧɚɧɚɫ В ОГОРОДЕ, В САДУ 19 demonstračních karet yellow V-2 ® ɠɺɥɬɵɣ blue V-7 ® ɝɨɥɭɛɨɣ red V-5 ® ɤɪɚɫɧɵɣ grey V-9 ® ɫɟɪɵɣ black V-11 ® ɱɺɪɧɵɣ orange V-3 ® ɨɪɚɧɠɟɜɵɣ white V-1 ® ɛɟɥɵɣ purple V-6 ® ɮɢɚɥɟɬɨɜɵɣ pink V-4 ® ɪɨɡɨɜɵɣ green V-8 ® ɡɟɥɺɧɵɣ brown V-10 ® ɤɚɪɢɱɧɟɜɵɣ ЦВЕТА 11 demonstračních karet donkey XIV-8 ® ɨɫɥɢɤ horse XIV-5 ® ɥɨɲɚɞɶ cow XIV-4 ® ɤɨɪɨɜɚ cat XIV-2 ® ɤɨɲɤɚ duck XIV-1 ® ɭɬɤɚ cock XIV-3 ® ɩɟɬɭɯ sheep XIV-9 ® ɨɜɰɚ bird XIV-13 ® ɩɬɢɰɚ dog XIV-10 ® ɫɨɛɚɤɚ mouse XIV-7 ® ɦɵɲɶ rabbit XIV-14 ® ɤɪɨɥɢɤ frog XIV-15 ® ɥɹɝɭɲɤɚ chick XIV-6 ® ɰɵɩɥɺɧɨɤ hen XIV-12 ® ɤɭɪɢɰɚ pig XIV-11 ® ɫɜɢɧɶɹ FARM ANIMALS НА ФЕРМЕ 15 demonstračních karet three VI-3 ® ɬɪɢ thirteen VI-13 ® ɬɪɢɧɚɞɰɚɬɶ nine VI-9 ® ɞɟɜɹɬɶ nineteen VI-19 ® ɞɟɜɹɬɧɚɞɰɚɬɶ six VI-6 ® ɲɟɫɬɶ sixteen VI-16 ® ɲɟɫɬɧɚɞɰɚɬɶ two VI-2 ® ɞɜɚ twelve VI-12 ® ɞɜɟɧɚɞɰɚɬɶ eight VI-8 ® ɜɨɫɟɦɶ eighteen VI-18 ® ɜɨɫɟɦɧɚɞɰɚɬɶ five VI-5 ® ɩɹɬɶ fifteen VI-15 ® ɩɹɬɧɚɞɰɚɬɶ one VI-1 ® ɨɞɢɧ eleven VI-11 ® ɨɞɢɧɧɚɞɰɚɬɶ seven VI-7 ® ɫɟɦɶ seventeen VI-17 ® ɫɟɦɧɚɞɰɚɬɶ four VI-4 ® ɱɟɬɵɪɟ fourteen VI-14 ® ɱɟɬɵɪɧɚɞɰɚɬɶ ten VI-10 ® ɞɟɫɹɬɶ twenty VI-20 ® ɞɜɚɞɰɚɬɶ МЫ СЧИТАЕМ 20 demonstračních karet 22 demonstračních karet 37 Vyobrazeny všechny karty z pomůcky.

NĚMECKÁ DIDA® der Fisch XIII-17 ® 38 SKUTEČNÁ VELIKOST

24,5 cm 37 cm 7,5 cm Demonstrační karty jsou uloženy v magneticky uzavíratelné krabici. Celková hmotnost cca 4,5 kg. Příručka s návody k výuce 025 Německá DIDA 3 990 Kč 206 obrazových karet 20 textových karet příručka 17 x 22 cm 22 x 6,5 cm karton 350 g/m2 zalaminovaná lícová strana krabice kat. č. název výrobku cena vč. DPH obsah rozměry materiál balení Německá DIDA – didaktická pomůcka pro výuku němčiny v základních školách Soubor obsahuje 15 kapitol demonstračních karet s doprovodným textem o velikosti 17 x 22 cm. Celkem 206 obrazových karet a 20 textových se jmény. Spojení obrazu s textem je vynikající pro prvopočáteční výuku – umožňuje rychlejší a kvalitnější zapamatování. Celková plocha pomůcky 7,4 m2. Materiál: karton 350 g/m2, na lícové straně zalaminovaný. Karty lze popisovat popisovači na white board. Lze dokoupit samolepicí magnetickou fólii k upevnění. Příručka s návody k výuce. 1. BEGRÜSSUNGEN 2. NAMEN 3. IN DER SCHULE 4. MEINE SCHULTASCHE 5. FARBEN 6. WIR ZÄHLEN UND RECHNEN 7. MEINE FAMILIE 8. MEIN KÖRPER 9. KLEIDUNG 10. FRÜHSTÜCK 11. OBST UND GEMÜSE 12. MEIN SPIELZEUG 13. WILDTIERE 14. HAUSTIERE 15. WETTER Guten Morgen! I-2 ® die Tür III-6 ® die Schultasche IV-9 ® rot V-5 ® sieben VI-7 ® die Mutter VII-2 ® die Augen VIII-5 ® das Ei X-7 ® der Pullover IX-12 ® der Teddybär XII-11 ® die Birne XI-2 ® warm XV-11 ® das Kamel XIII-13 ® der Esel XIV-8 ® ROZDĚLENÍ DEMONSTRAČNÍCH KARET DO KAPITOL: (Jednotlivé kapitoly jsou odlišeny barevným okrajem a číslováním.) 39

das Kleid IX-1 ® die Jacke IX-9 ® die Socken IX-4 ® der Rock IX-3 ® die Hose IX-6 ® die Jeans IX-7 ® das Hemd IX-2 ® die Kappe IX-10 ® das T-Shirt IX-5 ® die Mütze IX-11 ® die Sportschuhe IX-15 ® die Bluse IX-17 ® die Strumpfhose IX-13 ® der Mantel IX-16 ® der Regenschirm IX-19 ® der Pullover IX-12 ® die Schuhe IX-14 ® die Hausschuhe IX-18 ® der Schal IX-20 ® das Sweatshirt IX-8 ® 9. KLEIDUNG20 demonstračních karet die Tafel III-1 ® die CD III-9 ® der Schreibtisch III-4 ® das Fenster III-3 ® die Tür III-6 ® das Bild III-7 ® der Stuhl III-2 ® das Bücherregal III-10 ® die Uhr III-11 ® die Schachtel III-12 ® der Tisch III-5 ® die Landkarte III-8 ® 3. IN DER SCHULE12 demonstračních karet der Apfel XI-1 ® die Weintraube XI-5 ® der Salat XI-12 ® die Melone XI-19 ® die Aprikose XI-20 ® der Pfirsich XI-21 ® die Birne XI-2 ® die Kirsche XI-3 ® der Blumenkohl XI-14 ® die Möhre XI-11 ® die Kartoffeln XI-18 ® die Orange XI-6 ® das Radieschen XI-13 ® der Paprika XI-16 ® die Gurke XI-15 ® die Kiwi XI-7 ® die Tomaten XI-17 ® die Zitrone XI-8 ® die Banane XI-9 ® die Erdbeeren XI-10 ® die Ananas XI-4 ® 11. OBST UND GEMÜSE21 demonstračních karet VII-4 ® der Bruder der Sohn VII-13 ® der Onkel VII-7 ® die Tante VII-8 ® der Vater VII-1 ® die Mutter VII-2 ® VII-3 ® die Schwester der Großvater der Opa VII-5 ® der Baum VII-11 ® die Großmutter die Oma VII-6 ® die Tochter VII-12 ® das Haus VII-9 ® die Blume VII-10 ® 7. MEINE FAMILIE13 demonstračních karet der Honig X-1 ® der Joghurt X-10 ® der Käse X-3 ® das Ei X-7 ® die Marmelade X-8 ® das Brot X-5 ® der Fisch X-2 ® der Tee X-11 ® das Hörnchen X-4 ® die Cerealien X-12 ® die Milch X-6 ® der Schinken X-13 ® der Kaffee X-14 ® das Eis X-15 ® die Wurst X-16 ® die Würstchen X-17 ® der Kakao X-18 ® die Butter X-9 ® 10. FRÜHSTÜCK18 demonstračních karet Gute Nacht! I-3 ® Guten Morgen! I-2 ® Tschüss! I-5 ® Hallo! I-6 ® Auf Wiedersehen! I-7 ® Guten Tag! I-1 ® Guten Abend! I-4 ® 1. BEGRÜSSUNGEN 7 demonstračních karet die Hände VIII-7 ® die Nase VIII-4 ® der Mund VIII-6 ® das Bein VIII-2 ® der Arm VIII-8 ® die Ohren VIII-9 ® der Kopf VIII-10 ® das Gesicht VIII-11 ® die Haare VIII-12 ® die Schulter VIII-13 ® das Knie VIII-14 ® die Augen VIII-5 ® der Hals VIII-1 ® die Füße VIII-3 ® 8. MEIN KÖRPER14 demonstračních karet 2. NAMEN 20 demonstračních karet Maria Monika Sabine Renate Petra Helga Karin Brigitte Ingrid Claudia Peter Thomas Andreas Wolfgang Klaus Jürgen Stefan Christian Frank Michael 40

der Füller IV-1 ® das Buch IV-11 ® die Schultasche IV-9 ® der Spitzer IV-4 ® der Radiergummi IV-3 ® die Filzstifte IV-6 ® der Kuli IV-12 ® der Bleistift IV-2 ® das Heft IV-10 ® die Farbstifte IV-5 ® das Lineal IV-7 ® das Federmäppchen IV-8 ® 4. MEINE SCHULTASCHE12 demonstračních karet die Puppe XII-1 ® der Teddybär XII-11 ® der Zug XII-10 ® das Fahrrad XII-6 ® der Lastwagen XII-3 ® das Lego XII-4 ® der Puppenwagen XII-5 ® das Auto XII-2 ® der Ball XII-9 ® das Boot XII-7 ® der Papierdrachen XII-12 ® das Flugzeug XII-8 ® 12. MEIN SPIELZEUG12 demonstračních karet kalt XV-5 ® der Regenbogen XV-9 ® windig XV-6 ® es schneit XV-7 ® warm XV-11 ® halb bewölkt XV-12 ® es regnet XV-3 ® neblig XV-4 ® sonnig XV-1 ® es friert XV-10 ® bewölkt XV-2 ® es blitzt XV-8 ® 15. WETTER12 demonstračních karet der Delphin XIII-1 ® die Schildkröte XIII-15 ® das Känguru XIII-4 ® der Krake XIII-19 ® der Bär XIII-6 ® das Kamel XIII-13 ® der Elefant XIII-10 ® der Tiger XIII-12 ® die Giraffe XIII-18 ® das Nilpferd XIII-3 ® der Fisch XIII-17 ® der Affe XIII-8 ® das Krokodil XIII-16 ® das Zebra XIII-14 ® das Nashorn XIII-7 ® die Schlange XIII-2 ® der Pinguin XIII-11 ® der Löwe XIII-5 ® der Papagei XIII-9 ® 13. WILDTIERE19 demonstračních karet gelb V-2 ® blau V-7 ® rot V-5 ® grau V-9 ® schwarz V-11 ® orange V-3 ® weiß V-1 ® violett V-6 ® rosa V-4 ® grün V-8 ® braun V-10 ® 5. FARBEN 11 demonstračních karet das Pferd XIV-5 ® das Küken XIV-6 ® die Henne XIV-12 ® das Kaninchen XIV-14 ® der Hahn XIV-3 ® die Katze XIV-2 ® der Vogel XIV-13 ® das Schaf XIV-9 ® der Esel XIV-8 ® die Maus XIV-7 ® die Kuh XIV-4 ® der Frosch XIV-15 ® die Ente XIV-1 ® der Hund XIV-10 ® das Schwein XIV-11 ® 14. HAUSTIERE15 demonstračních karet drei VI-3 ® dreizehn VI-13 ® neun VI-9 ® neunzehn VI-19 ® sechs VI-6 ® sechzehn VI-16 ® zwei VI-2 ® zwölf VI-12 ® acht VI-8 ® achtzehn VI-18 ® fünf VI-5 ® fünfzehn VI-15 ® eins VI-1 ® elf VI-11 ® sieben VI-7 ® siebzehn VI-17 ® vier VI-4 ® vierzehn VI-14 ® zehn VI-10 ® zwanzig VI-20 ® 6. WIR ZÄHLEN UND RECHNEN20 demonstračních karet 41 Vyobrazeny všechny karty z pomůcky.

015 Počítání do pěti 800 Kč 20 obrazových karet 30 x 21 cm karton 350 g/m2 zalaminovaná lícová strana box kat. č. název výrobku cena vč. DPH obsah rozměry materiál balení 016 Násobilka 800 Kč 10 nástěnných obrazů 30 x 42 cm karton 350 g/m2 zalaminovaná lícová strana výkresové desky kat. č. název výrobku cena vč. DPH obsah rozměry materiál balení 017 Barevná písmena 920 Kč 44 obrazových karet 17 x 22 cm, 22 x 22 cm, 22 x 30 cm karton 350 g/m2 zalaminovaná lícová strana box kat. č. název výrobku cena vč. DPH obsah rozměry materiál balení 029 Barevná čísla 920 Kč 33 obrazových karet 17 x 22 cm, 22 x 22 cm, 22 x 30 cm karton 350 g/m2 zalaminovaná lícová strana box kat. č. název výrobku cena vč. DPH obsah rozměry materiál balení 022 Čísla 1–20 570 Kč 20 obrazových karet 30 x 10,5 cm, 30 x 15 cm karton 350 g/m2 zalaminovaná lícová strana box kat. č. název výrobku cena vč. DPH obsah rozměry materiál balení 023 Tvary 1 020 Kč 60 obrazových karet 15 x 21 cm karton 350 g/m2 zalaminovaná lícová strana krabice kat. č. název výrobku cena vč. DPH obsah rozměry materiál balení 42 Skutečný poměr velikostí karet

Soubor 20 didaktických karet orozměru30x10,5 cma30x15cm. Tvrdý karton 350 g/m2, z lícové strany zalaminované a popisovatelné, baleno v praktických deskách. POUŽITÍ: • k vyvození číselné řady 0–20, • k vyvození příkladů na sčítání a odčítání v oboru 0–20, • obrázky přehledně řazeny v řadách po pěti. POUŽITÍ: • 0–5 je první ucelená řada čísel, se kterou se žáci seznamují v učivu matematiky v 1. ročníku, • obrázky jsou sestaveny na stejném principu, jako bývají školní počitadla (tzn. 5 kuliček od jedné barvy, dalších 5 v řadě jiná barva), • žáci jsou schopni řadu 5 obrázků obsáhnout očima a zafixovat si ji, • další prvky jsou postupně přidávány do 2. řady, žáci si uvědomují další číslo, • z každého obrázku lze vyvozovat příklady na sčítání, postupným zakrýváním obrázku lze zároveň vyvozovat i příklady na odčítání. 30 cm 30 cm 10,5 cm 15 cm ČÍSLA 1–20 43

Názorné zpracování všech kombinací rovnic sčítání a odčítání do pěti 20 karet formátu A4, karton 350 g/m2, lamino na lícové straně. Celková plocha pomůcky: 1,3 m2. 30 cm 21 cm POČÍTÁNÍ DO PĚTI 44

Soubor 60 didaktických karet formátu A5 se základními geometrickými tvary ve 4 základních barvách a 3 velikostech pro porovnávání a přiřazování. Soubor obsahuje i několik karet s různými tvary obdélníků, čtverců a trojúhelníků s různým postavením. TVARY 45

Malá násobilka MOŘSKÝ SVĚT, © NovaDida, spol. s r. o., Olomouc, 2012, www.novadida.cz, příprava a návrh: Jana Žouželková, grafické zpracování: Marcela Klimešová, ilustrace: ak. mal. Zdeňka Krejčová ® 1 ∙ 10 = 10 2 ∙ 10 = 20 3 ∙ 10 = 30 4 ∙ 10 = 40 5 ∙ 10 = 50 6 ∙ 10 = 60 7 ∙ 10 = 70 8 ∙ 10 = 80 9 ∙ 10 = 90 10 ∙ 10 = 100 1 ∙ 8 = 8 2 ∙ 8 = 16 3 ∙ 8 = 24 4 ∙ 8 = 32 5 ∙ 8 = 40 6 ∙ 8 = 48 7 ∙ 8 = 56 8 ∙ 8 = 64 9 ∙ 8 = 72 10 ∙ 8 = 80 Malá násobilka MOŘSKÝ SVĚT, © NovaDida, spol. s r. o., Olomouc, 2012, www.novadida.cz, příprava a návrh: Jana Žouželková, grafické zpracování: Marcela Klimešová, ilustrace: ak. mal. Zdeňka Krejčová ® 1 ∙ 9 = 9 2 ∙ 9 = 18 3 ∙ 9 = 27 4 ∙ 9 = 36 5 ∙ 9 = 45 6 ∙ 9 = 54 7 ∙ 9 = 63 8 ∙ 9 = 72 9 ∙ 9 = 81 10 ∙ 9 = 90 Malá násobilka MOŘSKÝ SVĚT, © NovaDida, spol. s r. o., Olomouc, 2012, www.novadida.cz, příprava a návrh: Jana Žouželková, grafické zpracování: Marcela Klimešová, ilustrace: ak. mal. Zdeňka Krejčová ® 1 ∙ 4 = 4 2 ∙ 4 = 8 3 ∙ 4 = 12 4 ∙ 4 = 16 5 ∙ 4 = 20 6 ∙ 4 = 24 7 ∙ 4 = 28 8 ∙ 4 = 32 9 ∙ 4 = 36 10 ∙ 4 = 40 Malá násobilka MOŘSKÝ SVĚT, © NovaDida, spol. s r. o., Olomouc, 2012, www.novadida.cz, příprava a návrh: Jana Žouželková, grafické zpracování: Marcela Klimešová, ilustrace: ak. mal. Zdeňka Krejčová ® 1 ∙ 6 = 6 2 ∙ 6 = 12 3 ∙ 6 = 18 4 ∙ 6 = 24 5 ∙ 6 = 30 6 ∙ 6 = 36 7 ∙ 6 = 42 8 ∙ 6 = 48 9 ∙ 6 = 54 10 ∙ 6 = 60 Malá násobilka MOŘSKÝ SVĚT, © NovaDida, spol. s r. o., Olomouc, 2012, www.novadida.cz, příprava a návrh: Jana Žouželková, grafické zpracování: Marcela Klimešová, ilustrace: ak. mal. Zdeňka Krejčová ® 1 ∙ 7 = 7 2 ∙ 7 = 14 3 ∙ 7 = 21 4 ∙ 7 = 28 5 ∙ 7 = 35 6 ∙ 7 = 42 7 ∙ 7 = 49 8 ∙ 7 = 56 9 ∙ 7 = 63 10 ∙ 7 = 70 Malá násobilka MOŘSKÝ SVĚT, © NovaDida, spol. s r. o., Olomouc, 2012, www.novadida.cz, příprava a návrh: Jana Žouželková, grafické zpracování: Marcela Klimešová, ilustrace: ak. mal. Zdeňka Krejčová ® 1 ∙ 5 = 5 2 ∙ 5 = 10 3 ∙ 5 = 15 4 ∙ 5 = 20 5 ∙ 5 = 25 6 ∙ 5 = 30 7 ∙ 5 = 35 8 ∙ 5 = 40 9 ∙ 5 = 45 10 ∙ 5 = 50 Malá násobilka MOŘSKÝ SVĚT, © NovaDida, spol. s r. o., Olomouc, 2012, www.novadida.cz, příprava a návrh: Jana Žouželková, grafické zpracování: Marcela Klimešová, ilustrace: ak. mal. Zdeňka Krejčová ® Motivační didaktické nástěnné panely pro výuku malé násobilky Ponořte se s dětmi pod vodní hladinu, vnímejte všechny ty krásné mořské tvory – barevné rybičky, mořské koníky, medúzy, chobotnice, ježky … a počítejte, kolik jich kolem vás je. Udělejte z učení násobilky mořské dobrodružství! Jeden obraz má velikost 30 x 42 cm, celková plocha 1,3 m2, vyrobeno z kartonu 350 g/m2, lícová strana je zalaminovaná. Lze dokoupit samolepicí magnetickou fólii a použít k upevnění na magnetickou tabuli či magnetické lišty. 30 cm 42 cm mořský svět NÁSOBILKA 46

17 cm 22 cm 30 cm 22 cm BAREVNÁ ČÍSLA BAREVNÁ PÍSMENA 47 Soubor velkých barevných čitelných karet se všemi písmeny v české abecedě a čísly Karty uplatníte v průběhu celého roku nejen při výuce a procvičování, ale i při stálé výzdobě ve třídě. Velikosti karet jsou 17 x 22 cm, 22 x 22 cm a 30 x 22 cm. Písmena – 42 ks, čísla – 29 ks, znaky – 7 ks, celková plocha pomůcky je 3,6 m2. Materiál: karton 350 g/m2, lícová strana lamino. Baleno v praktickém boxu.

® BARVY KOLEM NÁS, © NovaDida, spol. s r. o., Olomouc, 2012, www.novadida.cz, příprava a návrh: Jana Žouželková, grafické zpracování: Marcela Klimešová, fotografie: licence fotobanka Dreamstime.com ® BARVY KOLEM NÁS, © NovaDida, spol. s r. o., Olomouc, 2012, www.novadida.cz, příprava a návrh: Jana Žouželková, grafické zpracování: Marcela Klimešová, fotografie: licence fotobanka Dreamstime.com Že není svět ani černý ani šedý, ale barevný, a to nádherně barevný, o tomvás přesvědčí nádherná didaktická pomůcka o pestrém barevném světě kolem nás. 60 cm 42 cm BARVY KOLEM NÁS 1 nástěnné obrazy 009 Barvy kolem nás 1 nástěnné obrazy 1 760 Kč 10 nástěnných obrazů příručka 60 x 42 cm karton 350 g/m2 zalaminovaná lícová strana výkresové desky kat. č. název výrobku cena vč. DPH obsah rozměry materiál balení 48 Příručka s návody k výuce Pomůcka je ryze česká. Najdete v ní objekty, které mají přímou souvislost s konkrétní barvou (červený kříž, bílá vlajka, černý jako bota, modré jako nebe, růžová vata…). Typické barvy pro zvířata, rostliny, ovoce a zeleninu, potraviny, předměty běžného užívání. Nechte děti popisovat, co všechno na obraze vidí, jaké existují mezi nimi souvislosti. Dozvíte se spoustu inspirujících poznatků očima dítěte Pomůcka je natolik univerzální, že ji můžete používat v mateřské škole, na prvním stupni, na druhém stupni na základní škole i na střední škole. Soubor obsahuje 10 nástěnných obrazů formátu A2, které jsou zabaleny v originální výkresové desce. Obrazy jsou vyrobeny z kartonu 350 g/m2, lícová strana je zalaminovaná, mají předvrtané otvory k zavěšení. Lze dokoupit magnetickou samolepicí fólii k upevnění na magnetické lišty či tabule. K obrazům je zpracovaná příručka, kde najdete odborné texty o barvách z fyzikálního hlediska, rozdíly mezi barvami v RGB a CMYK systému a co to znamená, základy psychologie barev, typologii barev apod. Zajímavosti, které takto pohromadě nikde nenajdete. Celková plocha pomůcky: 2,6 m2. Velikost jedné karty je 42 x 60 cm.

® BARVY KOLEM NÁS, © NovaDida, spol. s r. o., Olomouc, 2012, www.novadida.cz, příprava a návrh: Jana Žouželková, grafické zpracování: Marcela Klimešová, fotografie: licence fotobanka Dreamstime.com ® BARVY KOLEM NÁS, © NovaDida, spol. s r. o., Olomouc, 2012, www.novadida.cz, příprava a návrh: Jana Žouželková, grafické zpracování: Marcela Klimešová, fotografie: licence fotobanka Dreamstime.com ® BARVY KOLEM NÁS, © NovaDida, spol. s r. o., Olomouc, 2012, www.novadida.cz, příprava a návrh: Jana Žouželková, grafické zpracování: Marcela Klimešová, fotografie: licence fotobanka Dreamstime.com ® BARVY KOLEM NÁS, © NovaDida, spol. s r. o., Olomouc, 2012, www.novadida.cz, příprava a návrh: Jana Žouželková, grafické zpracování: Marcela Klimešová, fotografie: licence fotobanka Dreamstime.com ® BARVY KOLEM NÁS, © NovaDida, spol. s r. o., Olomouc, 2012, www.novadida.cz, příprava a návrh: Jana Žouželková, grafické zpracování: Marcela Klimešová, fotografie: licence fotobanka Dreamstime.com ® BARVY KOLEM NÁS, © NovaDida, spol. s r. o., Olomouc, 2012, www.novadida.cz, příprava a návrh: Jana Žouželková, grafické zpracování: Marcela Klimešová, fotografie: licence fotobanka Dreamstime.com ® BARVY KOLEM NÁS, © NovaDida, spol. s r. o., Olomouc, 2012, www.novadida.cz, příprava a návrh: Jana Žouželková, grafické zpracování: Marcela Klimešová, fotografie: licence fotobanka Dreamstime.com ® BARVY KOLEM NÁS, © NovaDida, spol. s r. o., Olomouc, 2012, www.novadida.cz, příprava a návrh: Jana Žouželková, grafické zpracování: Marcela Klimešová, fotografie: licence fotobanka Dreamstime.com 49

RkJQdWJsaXNoZXIy ODQ2Mjk=