Chyby a omyly v náhradním plnění 2017

Velké školy a školky, které zaměstnávají více než 25 zaměstnanců, mají povinnost splnit povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením (dle §§ 81 – 83, zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti).

Jednou z možností je využití tzv. náhradního plnění nákupem zboží či služeb od firem, které zaměstnávají zdravotně postižené a jsou oprávněni poskytovat náhradní plnění splněním zákonných podmínek.

Tyto zákonné podmínky se od 1. 1. 2015 rozšířily.

Bohužel, informovanost veřejnosti je nízká a je stále možné, že některé firmy i po roce o nové podmínce nevědí.

Z neznalosti zákona tak mohou, byť v dobré víře, poskytnout čestné prohlášení k faktuře. Ze zákona však nemusí být oprávněným poskytovatelem náhradního plnění.

V roce 2016 jste nově v hlášení pro Úřad práce vyplňovali nové údaje o poskytovateli náhradního plnění, které jste využili: IČO a částku. Tím vznikla databáze poskytovatelů náhradního plnění, která do té doby neexistovala. Zároveň však byla vytvořena databáze údajů umožňujících jejich kontrolu.

Poskytovatelé náhradního plnění jsou totiž povinni, kromě jiného, požádat Úřad práce o vymezení chráněného pracovního místa a sepsat písemnou dohodu ( § 75  zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti)

Pokud firma tuto dohodu nemá, není podle zákona oprávněna poskytovat náhradní plnění.

Po konzultaci s olomouckým Úřadem práce jsem sepsala následující informace:

Co musí obsahovat čestné prohlášení?

  • že firma  je zaměstnavatelem zaměstnávajícím více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením na zřízených nebo vymezených chráněných pracovních místech dle § 75 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v posledním znění (dále jen Zoz) a může tedy poskytovat své výrobky a služby pro účel uvedený v § 81, odst. 2 písm. b)  Zoz.

Tzn. že má firma sepsanou dohodu s příslušným Úřadem práce, na základě které bylo zřízeno chráněné pracovní místo.

  • že firma potvrzuje, že tuto fakturu eviduje a zahrnuje do celkového limitu určeného § 81, odst. 3 ZoZ

Tzn. že má firma spočítán svůj roční limit podle počtu zaměstnaných osob se zdravotním postižením (OZP), do této výše může poskytnout faktury s náhradním plněním. Faktury musí registrovat ve zvláštní evidenci. Proto si zajistěte náhradní plnění už na jaře, ke konci roku se může stát, že bude mít váš dodavatel limit již vyčerpán. Pro rok 2016 činil limit 36násobek průměrné mzdy v národním hospodářství. Celkem 932 508 Kč na 1 OZP.

Jak zkontrolovat, zda je váš dodavatel oprávněným poskytovatelem náhradního plnění?

  • To, že se osobně znáte už několik let, nemusí znamenat, že dodavatel o změně v zákoně ví a že má sepsanou dohodu s Úřadem práce i přesto, že osoby se zdravotním postižením zaměstnává.
  • Bohužel, neexistuje centrální registr poskytovatelů náhradního plnění. (Existující seznamy jsou dobrovolné, tudíž neúplné, nemusí zajistit správnost informací. Na vznik centrálního registru se teprve čeká.)
  • Jediná možnost ověření je požádat dodavatele o kopii dohody s Úřadem práce.

Co se stane při zjištění, že dodavatel není oprávněný poskytovat náhradní plnění a vy jste si ho uplatnili?

  • V tomto případě budete muset příslušnou částku zpětně odvést do státního rozpočtu.

Nezapomeňte, že čestné prohlášení v daném čtvrtletí, které se přikládá k faktuře, není konečným dokladem. Dodavatel vám musí poslat v lednu ještě čestné prohlášení za celý rok. Během roku se totiž může něco změnit.

Závěrem: v současných zákonech je spousta nejasností a trhlin. Je zřejmě zbytečné nadávat a rozčilovat se. Spíše si pomozme. Neberu v potaz podvodníky. Jsme normální lidé, kteří poctivě pracují a snaží se dělat vše nejlépe, jak dovedou. Ať už stojíme na kterékoli straně. Pokud budete mít dotazy, možná bude nejlepší informovat se přímo u vašeho příslušného Úřadu práce, jak to tedy s tím náhradním plněním letos je. Určitě vám poskytnou podrobnější odbornou odpověď.

Já tímto děkuji panu Bc. Mikšaníkovi z Úřadu práce v Olomouci, že mi poskytl informace i se správným zněním a paragrafy.

Mgr. Jana Žouželková

v Olomouci dne 25. ledna 2017

Odkaz na zákon: http://portal.mpsv.cz/sz/obecne/prav_predpisy/vyklady/plneni_povinneho_podilu_ozp

 

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.