Očima studentky

Přednášela jsem na gymnáziu v rámci Čtenářských dílen jako vydavatelka na téma: Jak se tvoří kniha. Jsem člověk z praxe a zřejmě jsem studenty trochu zaskočila svým projevem. Jejich reakce byly velmi zajímavé a v mnoha ohledech se studenti shodli. Životní hodnoty jsou pro ně důležitým tématem. Překvapila mě však jedna věta z následujícího komentáře: „Osud jí moc nepřeje…“ 

Životní zkušenosti se pojí až s věkem, také s naším postojem k nim. Jsem vděčná za všechny svoje vzlety a pády. Jsem vděčná za všechny překážky, které mi život kladl do cesty. Nebýt jich, nemusela bych vyvinout úsilí a snahu je překonat. S každou překážkou a každou chybou se učíme a stáváme se silnějšími.

Ne nadarmo se říká: Co tě nezabije, to tě posílí.

Děkuji studentům za jejich reakce na školním webu a jsem moc ráda, že naše setkání bylo pro obě strany přínosem a obohacením. Jana Žouželková

 

Ve středu 26. listopadu 2015 jsem jako studentka gymnázia měla možnost setkat se v rámci netradiční hodiny češtiny s Mgr. Janou Žouželkovou, vydavatelkou a majitelkou společnosti NovaDida.

Každý den se setkáváme s psaným textem v podobě učebnic, knih či novin, které jsou pro nás samozřejmostí. Ovšem málokdo si umí představit, kolik práce stojí za vydáním takové knihy. A tak jsme se mohla dozvědět zase něco navíc. Paní Žouželková ovšem začala netradičně. Pověděla nám svůj životní příběh a díky tomu jsem usoudila, že je to silná osobnost, která se jen tak nevzdá, i když jí osud moc nepřeje. Druhá část už patřila její tvorbě. Společně jsme se vrátili do dětských let a uvědomili si, jak je důležité znát a vyprávět pohádky, ale nejen to. Seznámila nás s tím, čemu se věnuje – knihám a didaktickým pomůckám pro děti. A i já z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že děti její tvorbu milují. A to je to nejcennější, protože nejnáročnější čtenáři jsou právě děti.  V neposlední řadě jsme si vyslechli také pár slov o tvorbě obrázků od našeho pana učitele Hyvnara, který nejenže vyučuje výtvarnou výchovu, ale také ilustruje a společně s Mgr. Dagmar Pernickou spolupracuje s vydavatelstvím NovaDida.

Tato beseda byla velmi zajímavá a poučná. Nejen, že jsem se dozvěděla, jak vzniká kniha, ale také jsem pochopila, jak je podstatné vytvářet hodnoty, které člověka naplňují.

Alice Krumpolcová, 3. A

Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, p. o.
Palackého 50
Nový Jičín