My bychom to chtěli jinak

1395219483-43266272119Dvacet let tvořím didaktické pomůcky, doba se neustále mění a požadavky škol také. Na tyto změny reagujeme a pomůcky přizpůsobujeme momentálním potřebám.

V 90. letech minulého století nahradila ruštinu angličtina.  Vytvořili jsme tehdy didaktickou pomůcku, která obsahovala obrazovou část ručně kreslených ilustrací a textovou část samostatných textových karet. (Jmenovala se DIDA II.)

Část učitelů upřednostňovala raději fotografie než ilustrace.

Za pár let vznikla nová varianta pomůcky, kde byly ilustrace nahrazeny fotografiemi. (Magic Basket)

Pak se snížila věková hranice pro výuku jazyků a přiřazování samostatných karet se slovy k obrazovým kartám bylo pro děti příliš složité. Bylo potřeba „pouze“ upevnit slovní zásobu a vzhledem k věku dětí se zase vrátit k ilustracím. Vznikla Anglická DIDA. Obrázek pevně spojený se slovem na jedné kartě.

Setkáváme se s různými pohledy výuky např. u počítání do pěti. Všechny metody mají k dispozici svoje pomůcky, které jim nejlépe vyhovují.

Didaktickou pomůcku MATEMATIKA má většina českých škol. Názorné zpracování všech kombinací rovnic sčítání a odčítání do pěti najdete u nás pod názvem Počítání do pěti.

Didaktické pomůcky mají jednu obrovskou výhodu.

Můžete si je libovolně zkombinovat. Pokud používáte konkrétní metodu výuky, můžete si vybrat ty pomůcky, které vašim potřebám nejlépe vyhovují. V průběhu let se totiž metody výuky ve všech předmětech neustále mění. To, co vyhovovalo předchozí generaci, nemusí vyhovovat té současné.

Mimochodem? Učili jste se trojčlenku? Nebo množiny?